Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thành viên:Another Oni/test1

thêm 4 byte 09:31, ngày 18 tháng 7 năm 2019
Định danh
===Định danh===
Ở cộng đồng Nhật Bản cùng với Trung Quốc và Hàn Quốc, các tựa thường được gọi bằng đề mục chính thức bỏ chữ ''Touhou'' (VD: {{nihongo||紅魔郷|Koumakyou|Hồng Ma Hương}} cho ''{{langnihongo|ja|東方紅魔郷|Đông Phương Hồng Ma Hương}} ~ the Embodiment of Scarlet Devil''). Mặt khác, chữ kanji/hanzi/hanja được sử dụng để viết tắt (VD: {{langnihongo|ja|紅|Hồng}}). Tuy vậy, vẫn có một số ngoại lệ:
*''Hisoutensoku'' → {{nihongo|天則||Tensoku|Thiên Tắc}} or {{nihongo|則||soku|Tắc}}
*''Double Spoiler'' → DS
*''Cage in Lunatic Runagate'' → {{nihongo|小説抄||Shou|Tiểu Thuyết Sao}}
*''Inaba of the Moon and Inaba of the Earth'' → Thường được gọi là {{nihongo|うどんげっしょー||Udon Gesshou}}
*Đĩa nhạc được gọi bằng tựa tiếng Nhật đầy đủ, và CD nhạc Sangetsusei được gọi là "{{langnihongo|ja|三月精|Tam Nguyệt Tinh}}" (''Sangetsusei'') + số tập.
Ở cộng đồng phương Tây, phụ đề tiếng Anh được sử dụng (VD. ''the Embodiment of Scarlet Devil''). Ngoài ra, các tên viết tắt không chính thống cũng được dùng (VD: EoDS). Chữ "the" đôi lúc bị lược bỏ trong các game cũ, nhưng luôn được sử dụng trong các game mới hơn. Với các đề mục không có phụ đề tiếng Anh, đề mục gốc có thể được sử dụng với trường hợp của ''Touhou Hisoutensoku'' (Soku) và ''The Grimoire of Marisa'' (GoM) hoặc bởi bản dịch của phụ đề với trường hợp của ''Inaba of the Moon and Inaba of the Earth'' (IotMaIotE).
Ở cộng đồng Việt Nam, do ảnh hưởng của wiki tiếng Anh, cách gọi tên các game/ấn phẩm/CD cũng tương tự với cộng đồng phương Tây như đã đề cập ở trên. Mặt khác, các sản phẩm Touhou cũng được gọi bằng tên phiên âm Hán Việt của tựa đề tiếng Nhật (với game và ấn phẩm) hoặc bản dịch tiếng Việt của tựa đề tiếng Nhật (với CD nhạc của ZUN về Renko và Maribel cùng với Dolls in Pseudo Paradise), nhưng cách này hiếm khi sử dụng. Một cách thông dụng khác để định danh các game Touhou là sử dụng số phần game (VD: {{langnihongo|ja|東方紅魔郷|Đông Phương Hồng Ma Hương}} ~ the Embodiment of Scarlet Devil'' được gọi là Touhou 6).
==="Series" terminology===

Trình đơn chuyển hướng