Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thành viên:Another Oni/test1

thêm 206 byte 09:22, ngày 18 tháng 7 năm 2019
Định danh
*Đĩa nhạc được gọi bằng tựa tiếng Nhật đầy đủ, và CD nhạc Sangetsusei được gọi là "{{lang|ja|三月精|Tam Nguyệt Tinh}}" (''Sangetsusei'') + số tập.
In the Western community (English, French, SpanishỞ cộng đồng phương Tây, etc.), they're referred by their English subtitles phụ đề tiếng Anh được sử dụng (e.gVD. ''the Embodiment of Scarlet Devil''). For shortNgoài ra, they're referred via unofficial acronyms of the subtitles các tên viết tắt không chính thống cũng được dùng (eVD.g. EoSDEoDS). The leading Chữ "the" is sometimes omitted in the formerđôi lúc bị lược bỏ trong các game cũ, but always in the latternhưng luôn được sử dụng trong các game mới hơn. Works without an English subtitle may be referred by their main titleVới các đề mục không có phụ đề tiếng Anh, as with đề mục gốc có thể được sử dụng với trường hợp của ''Touhou Hisoutensoku'' (Soku) and ''The Grimoire of Marisa'' (GoM), or by their translated subtitle, as with hoặc bởi bản dịch của phụ đề với trường hợp của ''Inaba of the Moon and Inaba of the Earth'' (IotMaIotE). Ở cộng đồng Việt Nam, do ảnh hưởng của wiki phương Tây, cách gọi tên
==="Series" terminology===

Trình đơn chuyển hướng