Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Infobox Character

thêm 6 byte 09:57, ngày 10 tháng 7 năm 2019
không có tóm lược sửa đổi
| imagestyle = padding: 0; text-align: center
| image ={{{image|Chưa có hình ảnh}}}
| caption ={{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><i>{{{caption|}}}</i></div>}}{{#if:{{{chartitle|}}}|<span>'''{{{chartitle}}}'''</span><br />|}}
| label1 =Tên gọi khác
| data1 ={{{nameAlt|}}}

Trình đơn chuyển hướng