Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Kaku Seiga

bớt 5 byte 03:22, ngày 8 tháng 7 năm 2019
Bên lề
*Có một sự vô lý về mặt thời gian khi xét tới việc Seiga là người đã dạy Đạo giáo cho Miko và việc cô là người hâm mộ [[wikipedia:vi:H%C3%A0_Ti%C3%AAn_C%C3%B4|Hà Tiên Cô]]: Để có thể dạy Đạo giáo cho Miko, Seiga phải ở cùng thời với thời đại của [[wikipedia:Prince Shōtoku|Thái tử Shoutoku]], tức là cô phải ở thời [[wikipedia:vi:Nam-B%E1%BA%AFc_tri%E1%BB%81u_(Trung_Qu%E1%BB%91c)|Nam Bắc triều]], trong khi đó hình tượng nhân vật Hà Tiên Cô lại xuất hiện từ thời [[wikipedia:vi:Nh%C3%A0_%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng|nhà Đường]], sau thời Nam Bắc triều gần 30 năm.
*Trong khi tấn công và trong khi hồi phục cho Yoshika, màu sắc của Seiga sẽ có sự biển đổi liên tục.
*Trong ''[[Ten Desires]]'', Seiga có nhắc đến [[wikipedia:vi:Gi%C3%AA-su|Giê-su]] trong một đoạn hội thoại với [[Youmu]], bảo rằng sự việc Miko hồi sinh của Miko sẽ còn hoành tránh hơn cả "nhà tiên tri sống lại phục sinh sau ba ngày kể từ khi bị hành hình".<ref name="tdyoumustory" />
==Fandom==

Trình đơn chuyển hướng