Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:News/Official

thêm 581 byte 09:03, ngày 19 tháng 6 năm 2019
không có tóm lược sửa đổi
<onlyinclude>
*'''2019-06-19''' [[Ten Desires]] và [[Double Dealing Character]] được phát hành trên Steam
*'''2019-06-14''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 50 (Febri số 55)
*'''2019-06-04''' [[Ten Desires]] và [[Double Dealing Character]] được [https://store.steampowered.com/app/1043230/__Ten_Desires/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/1043240/__Double_Dealing_Character/ lên] danh sách game trên Steam, game sẽ được phát hành vào tháng 07 năm 2019
*'''2019-06-01''' [[Wily Beast and Weakest Creature]] (bản dùng thử) được phát hành trên Steam</onlyinclude>
*'''2019-05-05''' [[Wily Beast and Weakest Creature]] (bản dùng thử) ra mắt
*'''2019-04-27''' [[The Grimoire of Usami]] được phát hành
*'''2019-04-18''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 49 (Phần 2) (Febri số 54)
*'''2019-04-17''' Thông báo [[Wily Beast and Weakest Creature]]
</onlyinclude>
*'''2019-04-02''' [[Impossible Spell Card]] and [[Legacy of Lunatic Kingdom]] phát hành trên Steam
*'''2019-04-01''' [[VIVIT-99]] được phát hành [[Shunsatsu sare do?]], trở thành game [[Seihou Project]] đầu tiên được phát hành trong một thập kỷ qya.*'''2019-03-16''' [[Impossible Spell Card]] và [[Legacy of Lunatic Kingdom]] được [https://store.steampowered.com/app/937570/__Impossible_Spell_Card/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/937580/__Legacy_of_Lunatic_Kingdom/ lên] danh sách game trên Steam, game sẽ được phát hành vào tháng 04 năm 2019.
*'''2019-03-04''' [[Strange Creators of Outer World]] số thứ 7 được phát hành
*'''2019-02-19''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 6 bản tiếng Anh được phát hành

Trình đơn chuyển hướng