Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Niwatari Kutaka

thêm 181 byte 02:38, ngày 8 tháng 5 năm 2019
Fandom
==Fandom==
{{main|Fandom/Wily Beast and Weakest Creature#Kutaka *Dáng đứng của Niwatari|l1=Fandom: Kutaka Niwatari}}tương tự như tượng Mê Súy La thuộc Thập Nhị Dược Xoa (Thập Nhị Thần Tướng). Mê Súy La là hóa thân của Phật A Di Đà, thần hộ mạng tuổi Dậu nên ông còn được gọi là Dậu Thần.
==Official Profiles==

Trình đơn chuyển hướng