Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:News/Official

Không thay đổi kích thước 11:58, ngày 31 tháng 12 năm 2018
không có tóm lược sửa đổi
*'''2018-11-13''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 5 bản tiếng Anh được phát hành
*'''2018-10-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 12 được phát hành (Comp Ace số tháng 12 năm 2018)
</onlyinclude>
*'''2018-10-25''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Tankoubon 2 được phát hành
</onlyinclude>
*'''2018-10-17''' [[Wild and Horned Hermit]] chương 47 được phát hành (Febri Vol. 51)
*'''2018-10-15''' CD nhạc của Team Shanghai Alice, A-One và Tokyo Active NEETs đã có trên iTunes và Google Play

Trình đơn chuyển hướng