Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Music card

thêm 67 byte 14:03, ngày 10 tháng 12 năm 2018
không có tóm lược sửa đổi
<includeonly><div class="sortable gridTable__wrappergridTable__wrapper--music"><div class="gridTable__music row--avoidSort" style="display: grid; grid-template-columns: 2fr 1fr; background-color: #f1abdc">
<div style="padding: 3px;" data-index="0" class="cell--sorter">'''Tên tiếng Nhật'''</div>
<div style="padding: 3px;" data-index="1" class="cell--sorter">'''Tên tiếng Anh'''</div>
<div style="padding: 3px; grid-column: 2; grid-row: 1 / span 3;">'''Sử dụng trong'''</div>
</div>{{{1}}}</div></includeonly>
<noinclude>{{documentation}}</noinclude>

Trình đơn chuyển hướng