Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Letty Whiterock/Đòn đánh và spell card

bớt 4 byte 04:23, ngày 5 tháng 9 năm 2018
không có tóm lược sửa đổi
==[[Spell card]]==
{{sc card
|{{sc| jap = 寒符「リンガリングコールド」| eng = Cold Sign "Lingering Cold"| vie = Hàn Phù "Cái lạnh vấn vương"| app = {{scap| app = [[PCB]]| stage = Màn 1 |E = s|N = s|H = s|L = s}}}}

Trình đơn chuyển hướng