Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Infobox Character

thêm 126 byte 03:18, ngày 18 tháng 7 năm 2016
không có tóm lược sửa đổi
| above ={{#if: {{{nameJp|}}} |'''{{lang|ja|{{{nameJp}}}}}'''<br />}}<span style="color: #f00">{{{nameEn|}}}</span>{{#if:{{{nameIPA|}}}|<br /><span style="font-size:11px">{{{nameIPA}}}</span>}}{{#if:{{{nameAlt|}}}|<span style="font-size: 11px"><br />''{{{nameAlt}}}''</span>}}
| aboveclass =vcard; incell_top
| labelstyle =width: 90px; border-top: 1px solid #378e9b; padding: 2px; background-color: #bfdfff; font-family: Tahoma,Verdana,Segoe,sans-serif; font-size: 13px;
| headerstyle =text-align: left;
| datastyle =text-align: left; border-top: 1px solid #378e9b; padding: 2px; width: 250px; font-family: Tahoma,Verdana,Segoe,sans-serif; font-size: 13px;
| image =<div style="border-bottom: 1px solid #378e9b">{{{image|Chưa có hình ảnh}}}</div>
| caption ={{#if:{{{caption|}}}|<div style="padding-top: 0.3em; line-height: 1.2em;"><!--

Trình đơn chuyển hướng