Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

YuugenMagan

thêm 24 byte 13:10, ngày 10 tháng 12 năm 2018
không có tóm lược sửa đổi
}}
{{nihongo|'''YuugenMagan'''||}} là sinh vật mà [[Reimu]] chạm trán khi cô vừa vào [[Ma Giới]] trong ''[[Highly Responsive to Prayers]]''. Như mọi nhân vật khác trong game, YuugenMagan không có bất kì thông tin thêm nào cả.
__TOC__
{{hidden begin
| title = Danh hiệu
| eng = Evil Eyes
| vie = Những con mắt xấu xa
| app = ''[[HRtP]]''
}}
}}
| eng = Angel's Legend
| vie = Truyền thuyết của thiên sứ
| app = ''[[HRtP]]''
}}
}}

Trình đơn chuyển hướng