Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Appearance”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
(Không hiển thị 7 phiên bản ở giữa của cùng người dùng)
Dòng 1: Dòng 1:
<includeonly><tr>
<includeonly><div class="gridTable gridTable__appearance container--appearance" style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; border-bottom: 1px solid #222">
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px" class="app_inbox">{{{app|{{{1}}}}}}{{#ifeq:{{{no-navi|false|{{{3}}}}}}|false|<span class="app_in_inbox" style="display: none">{{#vardefine: trimmed| {{#replace: {{#sub: {{#sub: {{{app|{{{1}}}}}}|0|-2}}|2|}}|''|}} }}[[Định hướng: {{#var: trimmed}}|{{#var: trimmed}}]]</span>| }}</td>
<div data-index="0" style="padding: 3px;" class="appearance--box">{{{app|{{{1}}}}}}{{#ifeq:{{{no-navi|false|{{{3}}}}}}|false|<span class="navigation--box" style="display: none">{{#vardefine: trimmed| {{#sub: {{#sub: {{#replace: {{{app|{{{1}}}}}}|''|}}|0|-2}}|2|}} }}[[Định hướng: {{#var: trimmed}}|{{#var: trimmed}}]]</span>| }}</div>
<td style="border: 1px solid #aaaaaa; padding: 3px">{{{role|{{{2}}}}}}</td>
<div style="padding: 3px;">{{{role|{{{2}}}}}}</div>
</tr></includeonly><noinclude>{{documentation}}</noinclude>
</div></includeonly><noinclude>{{documentation}}</noinclude>

Bảng điều hướng