Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Infobox Character

thêm 19 byte 09:11, ngày 30 tháng 7 năm 2018
không có tóm lược sửa đổi
{{{occupation|}}}</div></td></tr>
|}}
{{#if:{{{location|}}}|<tr><td><div class="ifb_first" style="text-align: left">Địa điểmNơi sinh sống / hoạt động:</div><div class="ifb_second" style="text-align: right">
{{{location|}}}</div></td></tr>
|}}

Trình đơn chuyển hướng