Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Lyrics

thêm 41 byte 00:15, ngày 11 tháng 5 năm 2018
không có tóm lược sửa đổi
*'''{{{title}}}'''}}<!--
-->{{#if: {{{length|}}}|
*长度:Độ dài:{{{length}}}}}<!--
-->{{#if: {{{arranger|}}}|
*作曲:Phối nhạc:{{{arranger}}}}}<!--
-->{{#if: {{{lyricist|}}}|
*作词:Lời:{{{lyricist}}}}}<!--
-->{{#if: {{{vocalist|}}}|
*歌手:Ca sỹ:{{{vocalist}}}}}<!--
-->{{#if: {{{other_staff|}}}|
{{{other_staff|}}}}}
{{{source|}}}</td>
<td>{{#if: {{{album|}}}|出典自:Album:
:{{{album}}}}}</td>
</tr>{{#if: {{{extra_info|}}}|
<tr>
{{#switch: {{{type}}}
| nativeromaji =<th class="incell" style="width: 30%">原文Nguyên văn</th> <th class="incell" style="width: 35%">罗马音Romanji</th> <th class="incell" style="width: 35%">译文Bản dịch</th> | native-vi =<th class="incell" style="width: 30%">原文Nguyên văn</th> <th class="incell" style="width: 35%">译文Bản dịch</th> | vi =<th class="incell" colspan="2">原文Nguyên văn</th>}}
</tr>
{{#if: {{{lyric|}}}|{{{lyric}}}}}
</table>
{{DEFAULTSORT:{{ucfirst:{{lc:{{{title}}}}}}}|{{ucfirst:{{lc:{{{title}}}}}}}}}
[[Thể loại:歌词Lời nhạc]]
{{#if: {{{type}}} ==vi|{{#if: {{{untranscribed|}}} |[[Thể loại:未转录/歌词]]|{{#if: {{{type}}} =nativeromaji |[[Thể loại:日文汉字歌词]]|[[Thể loại:英文歌词]]}}}}{{#if: {{{unromanized|}}} |
[[Thể loại:未罗马字化/歌词]]}}{{#if: {{{untranslated|}}} |

Trình đơn chuyển hướng