Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Lyrics

thêm 13 byte 13:08, ngày 10 tháng 5 năm 2018
n
fix
<includeonly><table class="template_lyrics outcell" style="width: 100%">
<tr>
<th colspan="{{#switch: {{{type}}}| #default =3| vi =2}}" class="incell_top" style="font-weight: normal;">'''{{#if: {{{titletrans|}}}|{{{titletrans}}}|{{{title}}}}}''' {{#if: {{{group|}}} |&nbsp;by&nbsp;{{{group}}}}}</th>

Trình đơn chuyển hướng