Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Lyrics

thêm 34 byte 13:07, ngày 10 tháng 5 năm 2018
n
Further fix
<includeonly><table class="template_lyrics outcell" style="width: 100%">
<tr>
<th colspan="{{#switch: {{{type}}}| #default =3| vi =2}}" class="incell_top" style="font-weight: normal;">'''{{#if: {{{titletrans|}}}|{{{titletrans}}}|{{{title}}}}}''' {{#if: {{{group|}}} |&nbsp;by&nbsp;{{{group}}}}}</th>
<td {{#switch: {{{type}}}| #default =colspan="2"| nativeromaji| vi =}}><!--
-->{{#if: {{{title|}}}|
*'''{{{title}}}'''}}<!--
-->{{#if: {{{length|}}}|
*长度:{{{length}}}}}<!--
</table>
{{DEFAULTSORT:{{ucfirst:{{lc:{{{title}}}}}}}|{{ucfirst:{{lc:{{{title}}}}}}}}}
[[分类Thể loại:歌词]]{{#if: {{{type}}} ==vi|{{#if: {{{untranscribed|}}} |[[分类Thể loại:未转录/歌词]]|{{#if: {{{type}}} =nativeromaji |[[分类Thể loại:日文汉字歌词]]|[[分类Thể loại:英文歌词]]}}}}{{#if: {{{unromanized|}}} |[[分类Thể loại:未罗马字化/歌词]]}}{{#if: {{{untranslated|}}} |[[分类Thể loại:未翻译/歌词]]}}|{{#if: {{{untranscribed|}}} |[[分类Thể loại:未转录/歌词]]}}}}
</includeonly><noinclude><!--请不要增添文档/分类/维基互联于此-->
{{Documentation}}
<!--请到 /doc 子页面增添,谢谢--></noinclude>

Trình đơn chuyển hướng