Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:News/Official

bớt 29 byte 12:36, ngày 26 tháng 1 năm 2018
không có tóm lược sửa đổi
<onlyinclude>
*'''2018-01-23''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.03
*'''2018-01-05''' [[Antinomy of Common Flowers]] phát hành patch 1.02b*'''2018-01-05''' [[Antinomy of Common Flowers]] 02 + 1.0202b
*'''2018-01-05''' [[Antinomy of Common Flowers]] được bán trên [http://store.steampowered.com/app/716710/_Antinomy_of_Common_Flowers/ Steam]
*'''2017-12-29''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.01
*'''2017-12-29''' [[Antinomy of Common Flowers]] ra mắt
</onlyinclude>
*'''2017-12-29''' [[Antinomy of Common Flowers]] ra mắt
*'''2017-12-26''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 43 (Febri số 46)
*'''2017-12-25''' [[Antinomy of Common Flowers]] bản dùng thử trên web

Trình đơn chuyển hướng