Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:News/Official

thêm 17 byte 12:51, ngày 30 tháng 12 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
<onlyinclude>
*'''2018-01-05''' [[Antinomy of Common Flowers]] bản được bán trên [http://store.steampowered.com/app/716710/_Antinomy_of_Common_Flowers/ Steam]*'''2017-12-29''' [[Antinomy of Common Flowers]]ra mắt
*'''2017-12-26''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 43 (Febri số 46)
*'''2017-12-25''' [[Antinomy of Common Flowers]] bản dùng thử trên web

Trình đơn chuyển hướng