Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:News/Official

thêm 77 byte 02:08, ngày 26 tháng 12 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
*'''2018-01-05''' [[Antinomy of Common Flowers]] bản trên [http://store.steampowered.com/app/716710/_Antinomy_of_Common_Flowers/ Steam]
*'''2017-12-29''' [[Antinomy of Common Flowers]]
*'''2017-12-25''' [[Antinomy of Common Flowers]] bản dùng thử trên web
*'''2017-11-21''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 1 bản tiếng Anh
*'''2017-11-17''' [[Hidden Star in Four Seasons]] bản trên [http://store.steampowered.com/app/745880/__Hidden_Star_in_Four_Seasons/ Steam]</onlyinclude>*'''2017-11-14''' [[Hidden Star in Four Seasons]] bản dùng thử trên [http://store.steampowered.com/app/745880/__Hidden_Star_in_Four_Seasons/ Steam]</onlyinclude>
*'''2017-10-31''' [[Strange Creators of Outer World]] số 4
*'''2017-10-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 8 (Comp Ace tháng 12 năm 2017)

Trình đơn chuyển hướng