Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:News/Official

thêm 160 byte 18:11, ngày 15 tháng 11 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
<onlyinclude>
*'''2017-11-21''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 1 bản tiếng Anh
*'''2017-11-17''' [[Hidden Star in Four Seasons]] bản trên [http://store.steampowered.com/app/745880/__Hidden_Star_in_Four_Seasons/ Steam]*'''2017-11-14''' [[Hidden Star in Four Seasons]] bản dùng thử trên [http://store.steampowered.com/app/745880/__Hidden_Star_in_Four_Seasons/ Steam]
*'''2017-10-31''' [[Strange Creators of Outer World]] số 4
*'''2017-10-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 8 (Comp Ace tháng 12 năm 2017)</onlyinclude>*'''2017-10-15''' [[Antinomy of Common Flowers]] (bản dùng thử 2) ra mắt</onlyinclude>
*'''2017-10-13''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 42 (Febri số 44)
*'''2017-09-25''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 7

Trình đơn chuyển hướng