Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:News/Official

thêm 6.243 byte 08:13, ngày 27 tháng 12 năm 2019
không có tóm lược sửa đổi
<onlyinclude>
*'''20172019-12-26''' ''[[Lotus Eaters no Suisei]]'' Chương 1*'''2019-11-26''' ''[[Lotus Eaters no Suisei]]'' Chương 1*'''2019-11-25''' ''[[Hansoku Tantei Satori]]'' Chương 2*'''2019-10-25''' ''[[Hansoku Tantei Satori]]'' Chương 1*'''2019-10-25''' ''[[Hansoku Tantei Satori]]'' được công bố*'''2019-10-06''' ''[[Touhou Gouyoku Ibun]]'' được phát hành tại [[Reitaisai mùa hè 6]]*'''2019-10-04''' ''[[Touhou Gouyoku Ibun]]'' được công bố</onlyinclude>*'''2019-09-25''' Xuất bản chương 15 (chương cuối) của ''[[Visionary Fairies in Shrine]]'' (Comp Ace số tháng 11/2019)*'''2019-09-25''' Thông báo ra mắt ''[[Touhou Suichouka]]'' [https://twitter.com/ginger_toho/status/1176805133847429120 revealed] (Comp Ace số tháng 11/2019)*'''2019-09-09''' ''[[Wily Beast and Weakest Creature]]'' được phát hành trên [https://store.steampowered.com/app/1079160 Steam]*'''2019-08-12''' ''[[Wily Beast and Weakest Creature]]'' được phát hành tại Comiket 96*'''2019-08-03''' ''[[Double Spoilers]]'' và ''[[Fairy Wars]]'' được phát hành trên Steam*'''2019-07-18''' ''[[Double Spoilers]]'' và ''[[Fairy Wars]]'' được [https://store.steampowered.com/app/1100180/_/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/1100170/_/ lên] danh sách game trên Steam, dự kiến được phát hành vào tháng 07 năm 2019*'''2019-06-19''' ''[[Ten Desires]]'' và ''[[Double Dealing Character]]'' được phát hành trên Steam*'''2019-06-14''' ''[[Wild and Horned Hermit]]'' phát hành chương 50 (Febri số 55)*'''2019-06-04''' [[Ten Desires]] và [[Double Dealing Character]] được [https://store.steampowered.com/app/1043230/__Ten_Desires/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/1043240/__Double_Dealing_Character/ lên] danh sách game trên Steam, game sẽ được phát hành vào tháng 07 năm 2019*'''2019-06-01''' [[Wily Beast and Weakest Creature]] (bản dùng thử) được phát hành trên Steam*'''2019-05-05''' [[Wily Beast and Weakest Creature]] (bản dùng thử) ra mắt*'''2019-04-27''' [[The Grimoire of Usami]] được phát hành*'''2019-04-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 14 (Comp Ace số tháng 06 năm 2019)*'''2019-04-18''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 49 (Phần 2) (Febri số 54)*'''2019-04-17''' Thông báo [[Wily Beast and Weakest Creature]] *'''2019-04-02''' [[Impossible Spell Card]] and [[Legacy of Lunatic Kingdom]] phát hành trên Steam*'''2019-04-01''' [[VIVIT-99]] được phát hành [[Shunsatsu sare do?]], trở thành game [[Seihou Project]] đầu tiên được phát hành trong một thập kỷ qya*'''2019-03-16''' [[Impossible Spell Card]] và [[Legacy of Lunatic Kingdom]] được [https://store.steampowered.com/app/937570/__Impossible_Spell_Card/ đưa] [https://store.steampowered.com/app/937580/__Legacy_of_Lunatic_Kingdom/ lên] danh sách game trên Steam, game sẽ được phát hành vào tháng 04 năm 2019*'''2019-03-04''' [[Strange Creators of Outer World]] số thứ 7 được phát hành*'''2019-02-19''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 6 bản tiếng Anh được phát hành*'''2018-12-13''' Wild and Horned Hermit Chapter 48 released (Febri Vol. 52)*'''2018-11-13''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 5 bản tiếng Anh được phát hành*'''2018-10-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 12 được phát hành (Comp Ace số tháng 12 năm 2018)*'''2018-10-25''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Tankoubon 2 được phát hành *'''2018-10-17''' [[Wild and Horned Hermit]] chương 47 được phát hành (Febri Vol. 51)*'''2018-10-15''' CD nhạc của Team Shanghai Alice, A-One và Tokyo Active NEETs đã có trên iTunes và Google Play*'''2018-10-01''' [[Strange Creators of Outer World]] số thứ 6 được phát hành*'''2018-09-10''' [[Violet Detector]] được phát hành trên Steam*'''2018-08-21''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 4 bản tiếng Anh được phát hành*'''2018-07-19''' [[Violet Detector]] được giới thiệu*'''2018-06-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 11 được phát hành (Comp Ace tháng 08 năm 2018)*'''2018-06-11''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 46 (Febri số 49)*'''2018-05-22''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 3 bản tiếng Anh được phát hành*'''2018-05-06''' [[Antinomy of Common Flowers OST]] released*'''2018-04-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 10 (Comp Ace tháng 06 năm 2018)*'''2018-04-26''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.10c*'''2018-04-25''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.10b *'''2018-04-24''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.10 *'''2018-04-13''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 45 (Febri số 48)*'''2018-04-09''' Thông báo [[Antinomy of Common Flowers OST]] *'''2018-03-30''' [[Strange Creators of Outer World|Strange Creators of Outer World]] số 5 *'''2018-03-27''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 2 bản tiếng Anh*'''2018-02-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 9.5 (Comp Ace tháng 04 năm 2018)*'''2018-02-17''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.04 *'''2018-02-13''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 44 (Febri số 47)*'''2018-01-23''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.03*'''2018-01-05''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.02 + 1.02b*'''2018-01-05''' [[Antinomy of Common Flowers]] được bán trên [http://store.steampowered.com/app/716710/_Antinomy_of_Common_Flowers/ Steam]*'''2017-12-29''' [[Antinomy of Common Flowers]] 1.01*'''2017-12-29''' [[Antinomy of Common Flowers]] ra mắt*'''2017-12-26''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 43 (Febri số 46)*'''2017-12-25''' [[Antinomy of Common Flowers]] bản dùng thử sẽ được phát hành tại trên web*'''2017-11-21''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 1 bản tiếng Anh*'''2017-11-17''' [[Hidden Star in Four Seasons]] bản trên [http://store.steampowered.com/app/745880/__Hidden_Star_in_Four_Seasons/ Steam]*'''2017-11-14''' [[Hidden Star in Four Seasons]] bản dùng thử trên [http://store.steampowered.com/app/745880/__Hidden_Star_in_Four_Seasons/ Steam]*'''2017-10-31''' [[Reitaisai mùa thu Strange Creators of Outer World]] số 4*'''2017-10-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]]Chương 8 (Comp Ace tháng 12 năm 2017)*'''2017-10-15''' [[Antinomy of Common Flowers]] (bản dùng thử 2) ra mắt
*'''2017-10-13''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 42 (Febri số 44)
*'''2017-09-25''' [[Forbidden Scrollery]] Tankoubon 7
*'''2017-08-26''' [[Wild and Horned Hermit]] Tankobon 8
*'''2017-08-11''' [[Hidden Star in Four Seasons]]
*'''2017-08-10''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 41 (Febri số 43)</onlyinclude>
*'''2017-07-26''' [[Forbidden Scrollery]] Chương 53 (Comp Ace tháng 09 năm 2017) (KẾT THÚC)
*'''2017-07-26''' [[Visionary Fairies in Shrine]] Chương 7 (Comp Ace tháng 09 năm 2017)

Trình đơn chuyển hướng