Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Kurodani Yamame

thêm 65 byte 14:22, ngày 20 tháng 8 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
| jap = 封じられた妖怪 ~ Lost Place
| eng = The Sealed-Away Youkai ~ Lost Place
| vie = Yêu quái bị phong ấn ~ Vùng đất thất lạc
| app = [[SA]]
}}

Trình đơn chuyển hướng