Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thảo luận Thành viên:Lauqerm

thêm 235 byte 18:10, ngày 12 tháng 8 năm 2017
Đề mục mới: Discord
==Translation needed==
Hi Lauqerm, some wording in [[MediaWiki:Recentchangestext|this page]] needs to localize, can you help to do that? Thanks in advance. - [[Thành viên:KyoriAsh|KyoriAsh]] ([[Thảo luận Thành viên:KyoriAsh|thảo luận]]) 12:52, ngày 30 tháng 9 năm 2016 (UTC)
 
== Discord ==
 
Hi there; you should join the [https://discord.gg/yVxdcSN Touhou Wiki Discord]. Thanks! [[Thành viên:Mamizou|Mamizou]] ([[Thảo luận Thành viên:Mamizou|thảo luận]]) 18:10, ngày 12 tháng 8 năm 2017 (UTC)

Trình đơn chuyển hướng