Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:News/Official

thêm 116 byte 11:50, ngày 25 tháng 4 năm 2017
không có tóm lược sửa đổi
<onlyinclude>
*'''2017-04-24''' [[Antinomy of Common Flowers]] bản dùng thử sẽ được phát hành tại [[Reitaisai 14]]
*'''2017-04-20''' [[Hidden Star in Four Seasons]] được công bố, ra mắt bản dùng thử tại [[Reitaisai 14]]
*'''2017-04-18''' [[Wild and Horned Hermit]] Chương 39 (Febri số 41)

Trình đơn chuyển hướng