Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Subterranean Animism

thêm 15 byte 10:09, ngày 31 tháng 10 năm 2016
không có tóm lược sửa đổi
| publisher1Cat = Team Shanghai Alice
| publisher2Cat =
| released = Bản dùng thử 0.01a: 25/5/2008 <br />Bản dùng thử 0.02a: 29/6/2008 <br />Bản dùng thử 0.02b: 20/7/2008 <br />
Bản chính thức: 16/8/2008 (C74)
| gameplay = Người chơi đơn chơi cốt truyện.

Trình đơn chuyển hướng