Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Infobox Character

bớt 1 byte 09:51, ngày 11 tháng 9 năm 2016
không có tóm lược sửa đổi
}}<!--
--><span class="app_in_infobox" style="display: none">[[Định hướng: Nhân vật trong Touhou|Nhân vật trong Touhou]]</span>{{auto category|nhân vật}}<!--
-->[[Thể loại::Nhân vật]]</includeonly><noinclude>
{{Documentation}}</noinclude>

Trình đơn chuyển hướng