Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Infobox Character

thêm 45 byte 14:55, ngày 10 tháng 9 năm 2016
không có tóm lược sửa đổi
| label6 =Địa điểm
| data6 ={{{location|}}}
}}<!----><span class="app_in_infobox" style="display: none">[[Định hướng: Nhân vật trong Touhou|Nhân vật trong Touhou]]</span>{{auto category|nhân vật}}<!---->[[Thể loại::Nhân vật]]</includeonly><noinclude>
{{Documentation}}</noinclude>

Trình đơn chuyển hướng