Các thay đổi

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Bản mẫu:Infobox Character

Không thay đổi kích thước 16:39, ngày 13 tháng 8 năm 2016
không có tóm lược sửa đổi
| label6 =Địa điểm
| data6 ={{{location|}}}
}}<span class="app_in_infobox" style="display: none">[[Định hướng: Nhân vật trong Touhou|Nhân vật trong Touhou]]</span>{{auto-category|nhân vật}}</includeonly><noinclude>
{{Documentation}}</noinclude>

Trình đơn chuyển hướng