Nhóm thành viên

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Dưới đây là danh sách nhóm thành viên được định nghĩa tại wiki này, với mức độ truy cập của từng nhóm. Có thông tin thêm về từng nhóm riêng biệt.

Chú giải:

 • Quyền được trao
 • Quyền bị tước
NhómKhả năng
(tất cả)
 • Sử dụng API để viết (writeapi)
 • Sửa đổi dữ liệu cá nhân của bạn (thí dụ địa chỉ thư điện tử hoặc tên thật) (editmyprivateinfo)
 • abusefilter-log (abusefilter-log)
 • abusefilter-log-detail (abusefilter-log-detail)
 • abusefilter-view (abusefilter-view)
 • Đọc trang (read)
Thành viên tự xác nhận
 • Di chuyển trang (move)
 • Ghi đè lên kho hình ảnh dùng chung (reupload-shared)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Sửa đổi danh sách theo dõi của mình (lưu ý rằng một số tác vụ có thể thêm trang vào danh sách bất chấp quyền này) (editmywatchlist)
 • Sửa đổi dữ liệu cá nhân của bạn (thí dụ địa chỉ thư điện tử hoặc tên thật) (editmyprivateinfo)
 • Sửa đổi tùy chọn của bạn (editmyoptions)
 • Sửa đổi tập tin CSS cá nhân của mình (editmyusercss)
 • Sửa đổi tập tin JavaScript cá nhân của mình (editmyuserjs)
 • Tạo trang (không phải trang thảo luận) (createpage)
 • Tạo trang thảo luận (createtalk)
 • Tải tập tin lên (upload)
 • Tải đè tập tin cũ (reupload)
 • Xem thông tin về hoạt động chuyển mã đang xảy ra (transcode-status)
 • Xem danh sách theo dõi của mình (viewmywatchlist)
 • Xem dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ địa chỉ thư điện tử hoặc tên thật) (viewmyprivateinfo)
 • skipcaptcha (skipcaptcha)
 • Đặt lại các video hỏng hoặc đã chuyển mã để chèn chúng lại vào hàng đợi việc. (transcode-reset)
Bot
(danh sách thành viên)
 • Di chuyển các trang cá nhân chính (move-rootuserpages)
 • Di chuyển trang cùng với các trang con của nó (move-subpages)
 • Di chuyển tập tin (movefile)
 • Không báo về tin nhắn mới khi trang thảo luận chỉ được sửa đổi nhỏ (nominornewtalk)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng (noratelimit)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
 • Sử dụng API để viết (writeapi)
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
 • autoreview (autoreview)
 • Được dùng giới hạn cao hơn khi truy vấn API (apihighlimits)
 • Được đối xử như tác vụ tự động (bot)
 • Đọc trang (read)
Hành chính viên
(danh sách thành viên)
 • Bỏ qua kiểm tra tên (override-antispoof)
 • Cấm thành viên, rồi ẩn tên người dùng đó đi (hideuser)
 • Gửi thư điện tử cho thành viên khác (sendemail)
 • Sửa kiểu nội dung của trang (editcontentmodel)
 • Sửa tất cả quyền thành viên (userrights)
 • Trộn thành viên (usermerge)
 • View user credentials (lookupcredentials)
 • View requester's IP addresses while processing requested accounts (requestips)
 • View the queue with requested accounts (confirmaccount)
 • Xem các phiên bản bị ẩn khỏi mọi người dùng (viewsuppressed)
 • Xem nhật trình kín (suppressionlog)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem và hiện/ẩn các phiên bản trang cụ thể đối với mọi người dùng khác (suppressrevision)
 • Xóa trang (delete)
 • Xóa và phục hồi khoản mục nhật trình nào đó (deletelogentry)
 • Xóa và phục hồi phiên bản nào đó của trang (deleterevision)
 • Đọc trang (read)
 • Đổi tên thành viên (renameuser)
Kiểm định viên
(danh sách thành viên)
 • Kiểm tra địa chỉ IP và các thông tin khác của thành viên (checkuser)
 • Xem nhật trình CheckUser (checkuser-log)
Bảo quản viên
(danh sách thành viên)
 • Bỏ qua các danh sách đen tiêu đề và tên người dùng (tboverride)
 • Bỏ qua cấm IP, tự động cấm và cấm dải IP (ipblock-exempt)
 • Bỏ qua kiểm tra tên (override-antispoof)
 • Cấm thành viên khác sửa đổi (block)
 • Di chuyển các trang cá nhân chính (move-rootuserpages)
 • Ghi đè lên kho hình ảnh dùng chung (reupload-shared)
 • Không bị ảnh hưởng bởi mức giới hạn tần suất sử dụng theo địa chỉ IP (autoconfirmed)
 • Mở tài khoản mới (createaccount)
 • Nhanh chóng lùi tất cả sửa đổi của người dùng cuối cùng sửa đổi trang nào đó (rollback)
 • Nhập trang bằng tải tập tin (importupload)
 • Nhập trang từ wiki khác (import)
 • Phục hồi trang (undelete)
 • Sửa dữ liệu liên wiki (interwiki)
 • Sửa giao diện người dùng (editinterface)
 • Sửa trang bị khóa ở mức “Chỉ cho phép bảo quản viên” (editprotected)
 • Sửa trang bị khóa ở mức “Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận” (editsemiprotected)
 • Sửa đổi CSS toàn trang (editsitecss)
 • Sửa đổi JSON toàn trang (editsitejson)
 • Sửa đổi JavaScript toàn trang (editsitejs)
 • Thay đổi thiết lập khóa và sửa trang khóa theo tầng (protect)
 • Tải tập tin lên (upload)
 • Tải tập tin từ địa chỉ URL (upload_by_url)
 • Tải đè tập tin cũ (reupload)
 • Tự động đánh dấu tuần tra khi sửa đổi (autopatrol)
 • View the queue with requested accounts (confirmaccount)
 • Xem thông tin về hoạt động chuyển mã đang xảy ra (transcode-status)
 • Xem danh sách các trang chưa theo dõi (unwatchedpages)
 • Xem nhật trình chặn tiêu đề vì danh sách đen (titleblacklistlog)
 • Xem phần lịch sử đã xóa, mà không xem nội dung đi kèm (deletedhistory)
 • Xem văn bản đã xóa và các thay đổi giữa phiên bản đã xóa (deletedtext)
 • Xóa trang (delete)
 • abusefilter-modify (abusefilter-modify)
 • abusefilter-modify-restricted (abusefilter-modify-restricted)
 • abusefilter-private (abusefilter-private)
 • abusefilter-revert (abusefilter-revert)
 • proxyunbannable (proxyunbannable)
 • trackback (trackback)
 • Đánh dấu tuần tra sửa đổi (patrol)
 • Đặt lại các video hỏng hoặc đã chuyển mã để chèn chúng lại vào hàng đợi việc. (transcode-reset)
 • Đọc trang (read)
Thành viên thông thường
(danh sách thành viên)
 • Di chuyển trang (move)
 • Di chuyển trang cùng với các trang con của nó (move-subpages)
 • Di chuyển tập tin (movefile)
 • Không tạo đổi hướng từ tên cũ khi di chuyển trang (suppressredirect)
 • Sửa trang (edit)
 • Sửa đổi danh sách theo dõi của mình (lưu ý rằng một số tác vụ có thể thêm trang vào danh sách bất chấp quyền này) (editmywatchlist)
 • Sửa đổi dữ liệu cá nhân của bạn (thí dụ địa chỉ thư điện tử hoặc tên thật) (editmyprivateinfo)
 • Sửa đổi tùy chọn của bạn (editmyoptions)
 • Tạo trang thảo luận (createtalk)
 • Tẩy sạch vùng nhớ đệm của trang (purge)
 • Xem danh sách theo dõi của mình (viewmywatchlist)
 • Xem dữ liệu cá nhân của bạn (ví dụ địa chỉ thư điện tử hoặc tên thật) (viewmyprivateinfo)
 • Đánh dấu sửa đổi nhỏ (minoredit)
 • Đọc trang (read)

Hạn chế không gian tên

Không gian tênQuyền cho phép người dùng sửa đổi
MediaWiki
 • Sửa giao diện người dùng (editinterface)
Tiện ích
 • Sửa đổi trang tiện ích JavaScript và CSS (gadgets-edit)
Định nghĩa tiện ích
 • Sửa đổi các định nghĩa tiện ích (gadgets-definition-edit)