Thống kê sử dụng tiện ích

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Bảng này cung cấp thông tin về số người dùng đã kích hoạt các tiện ích trên wiki này. Người dùng tích cực là người đã thực hiện một sửa đổi trong 30 ngày qua. Danh sách này bỏ qua thống kê về các tiện ích được kích hoạt cho mọi người theo mặc định và có thể bao gồm cả các tiện ích hiện trước đây mà hiện không còn nữa.

Tiện íchSố người dùngSố thành viên tích cực
ReferenceTooltipsMặc địnhMặc định
UTCLiveClock20
CodeEditor10
CommentsInLocalTime10
HotCat10
PrettyLog10
purgetab10