Danh sách tập tin

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trang đặc biệt này liệt kê các tập tin được tải lên.

Danh sách tập tin
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Ngày tải Tên Hình nhỏ Kích cỡ Miêu tả Số phiên bản
08:42, ngày 22 tháng 5 năm 2018 Unitingbarrageactionart.png (tập tin) 3,24 MB   1
01:52, ngày 1 tháng 7 năm 2017 Touhou kobuto v nintendo switch.jpg (tập tin) 436 kB   1
06:44, ngày 2 tháng 11 năm 2016 Touhou-koubutou-v-ps4-screenshot-05.jpg (tập tin) 898 kB   3
06:37, ngày 2 tháng 11 năm 2016 Touhou-koubutou-v-ps4-screenshot-09.jpg (tập tin) 893 kB   1
06:35, ngày 2 tháng 11 năm 2016 Touhou-koubutou-v-ps4-screenshot-08.jpg (tập tin) 637 kB   1
06:33, ngày 2 tháng 11 năm 2016 Touhou-koubutou-v-ps4-screenshot-07.jpg (tập tin) 613 kB   1
06:31, ngày 2 tháng 11 năm 2016 Touhou-koubutou-v-ps4-screenshot-06.jpg (tập tin) 656 kB   1
06:25, ngày 2 tháng 11 năm 2016 Touhou-koubutou-v-ps4-screenshot-04.jpg (tập tin) 571 kB   1
06:24, ngày 2 tháng 11 năm 2016 Touhou-koubutou-v-ps4-screenshot-03.jpg (tập tin) 524 kB   1
06:13, ngày 2 tháng 11 năm 2016 Touhou-koubutou-v-ps4-screenshot-02.jpg (tập tin) 700 kB   1
04:34, ngày 2 tháng 11 năm 2016 Touhou-koubutou-v.jpg (tập tin) 218 kB   1
04:29, ngày 2 tháng 11 năm 2016 Touhou-koubutou-v-vr.jpg (tập tin) 998 kB   1
04:25, ngày 2 tháng 11 năm 2016 Touhou-koubutou-v-icon.jpg (tập tin) 344 kB   1
08:17, ngày 28 tháng 10 năm 2016 Touhou-koubutou-v-ps4-character-select.jpg (tập tin) 956 kB   1
07:34, ngày 28 tháng 10 năm 2016 Touhou-koubutou-v-ps4-screenshot-01.jpg (tập tin) 293 kB   1
05:39, ngày 25 tháng 10 năm 2016 CvRmZHVUkAAcUsz.jpg (tập tin) 156 kB   1
10:03, ngày 21 tháng 10 năm 2016 Genso-rondo-bullet-ballet-poll-banner.jpg (tập tin) 209 kB   1
08:59, ngày 13 tháng 10 năm 2016 Genso-wanderer-limited-edition-concept.jpg (tập tin) 1,19 MB   1
08:42, ngày 13 tháng 10 năm 2016 Double-Focus-Vita.jpg (tập tin) 803 kB   1
12:37, ngày 6 tháng 10 năm 2016 Touhou-koubutou-artwork.jpg (tập tin) 206 kB   1
11:16, ngày 6 tháng 10 năm 2016 Touhou-koubutou-v-reveal.jpg (tập tin) 248 kB   1
14:24, ngày 3 tháng 10 năm 2016 Touhou-soujinengi-v-banner.png (tập tin) 786 kB   1
01:52, ngày 24 tháng 9 năm 2016 Touhou -scarlet-curiosity-03.png (tập tin) 1,91 MB   1
14:36, ngày 21 tháng 9 năm 2016 Touhou Koukishin OST.jpg (tập tin) 408 kB   2
09:04, ngày 19 tháng 9 năm 2016 Genso-rondo-us-logo.png (tập tin) 547 kB   2
06:54, ngày 12 tháng 9 năm 2016 Touhou-genso-wanderer-psvita-icon.png (tập tin) 751 kB   1
06:42, ngày 12 tháng 9 năm 2016 Mystery-gensokyo-tower-of-desire-pc-info.png (tập tin) 343 kB   1
06:17, ngày 12 tháng 9 năm 2016 Touhou-Genso-Wanderer-screenshot-02.jpg (tập tin) 683 kB   1
06:09, ngày 12 tháng 9 năm 2016 Touhou-Genso-Wanderer-screenshot-01.jpg (tập tin) 1,61 MB   1
05:58, ngày 12 tháng 9 năm 2016 Touhou-Genso-Wanderer-intro.jpg (tập tin) 739 kB   1
05:26, ngày 12 tháng 9 năm 2016 Mystery-Gensokyo-Tower-of-Desire-Reloaded-Screenshot 08.jpg (tập tin) 262 kB   1
05:25, ngày 12 tháng 9 năm 2016 Mystery-Gensokyo-Tower-of-Desire-Reloaded-Screenshot 07.jpg (tập tin) 303 kB   1
05:24, ngày 12 tháng 9 năm 2016 Mystery-Gensokyo-Tower-of-Desire-Reloaded-Screenshot 06.jpg (tập tin) 405 kB   1
05:21, ngày 12 tháng 9 năm 2016 Mystery-Gensokyo-Tower-of-Desire-Reloaded-Screenshot 05.jpg (tập tin) 262 kB   1
05:20, ngày 12 tháng 9 năm 2016 Mystery-Gensokyo-Tower-of-Desire-Reloaded-Screenshot 04.jpg (tập tin) 175 kB   1
05:19, ngày 12 tháng 9 năm 2016 Mystery-Gensokyo-Tower-of-Desire-Reloaded-Screenshot 03.jpg (tập tin) 273 kB   1
04:39, ngày 12 tháng 9 năm 2016 Mystery-Gensokyo-Tower-of-Desire-Reloaded-Screenshot 02.jpg (tập tin) 325 kB   1
04:36, ngày 12 tháng 9 năm 2016 Mystery-Gensokyo-Tower-of-Desire-Reloaded-Screenshot 01.jpg (tập tin) 489 kB   1
04:05, ngày 12 tháng 9 năm 2016 Mystery-gensokyo-tower-of-desire-limited-and-pre-order.png (tập tin) 897 kB   1
21:04, ngày 11 tháng 9 năm 2016 Tower-of-desire-reloaded-ps4-icon.jpg (tập tin) 536 kB   1
19:22, ngày 11 tháng 9 năm 2016 Genso-rondo-german-box.jpg (tập tin) 357 kB   1
19:20, ngày 11 tháng 9 năm 2016 Genso-rondo-european-box.jpg (tập tin) 480 kB   1
12:27, ngày 10 tháng 9 năm 2016 Genso-rondo-character-select-pc.png (tập tin) 1,17 MB   1
10:33, ngày 10 tháng 9 năm 2016 Genso-rondo-screenshot-04.png (tập tin) 874 kB   1
10:32, ngày 10 tháng 9 năm 2016 Genso-rondo-screenshot-pc-03.png (tập tin) 923 kB   1
10:29, ngày 10 tháng 9 năm 2016 Genso-rondo-screenshot-pc-02.png (tập tin) 657 kB   1
10:28, ngày 10 tháng 9 năm 2016 Genso-rondo-screenshot-pc-01.png (tập tin) 1,03 MB   1
10:25, ngày 10 tháng 9 năm 2016 Genso-rondo-final-spellcard-pc.png (tập tin) 708 kB   1
09:29, ngày 10 tháng 9 năm 2016 Genso-rondo-pc-story.png (tập tin) 734 kB   1
09:27, ngày 10 tháng 9 năm 2016 Genso-rondo-tutorial.png (tập tin) 837 kB   1
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối