Danh sách tập tin

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trang đặc biệt này liệt kê các tập tin được tải lên.

Danh sách tập tin
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Ngày tải Tên Hình nhỏ Kích cỡ Miêu tả Số phiên bản
00:57, ngày 13 tháng 7 năm 2019 ThIBPStage1Title.png (tập tin) 325 kB Infinite Blade Pavilion Stage 1 intro 1
00:56, ngày 13 tháng 7 năm 2019 ThIBPStage2Title.png (tập tin) 258 kB Infinite Blade Pavilion Stage 2 intro 1
00:55, ngày 13 tháng 7 năm 2019 ThIBPStage3Title.png (tập tin) 244 kB Infinite Blade Pavilion Stage 3 intro 1
00:59, ngày 12 tháng 7 năm 2019 ThHSoBStageExField1.png (tập tin) 182 kB Hollow Song of Birds Stage Extra intro (first area) 1
00:59, ngày 12 tháng 7 năm 2019 ThHSoBStageExField2.png (tập tin) 61 kB Hollow Song of Birds Stage Extra intro (second area) 1
00:58, ngày 12 tháng 7 năm 2019 ThHSoBStageExField3.png (tập tin) 187 kB Hollow Song of Birds Stage Extra intro (third area) 1
00:57, ngày 12 tháng 7 năm 2019 ThHSoBStageExField4.png (tập tin) 152 kB Hollow Song of Birds Stage Extra intro (fourth area) 1
00:57, ngày 12 tháng 7 năm 2019 ThHSoBStageExField5.png (tập tin) 57 kB Hollow Song of Birds Stage Extra intro (fifth area) 1
00:19, ngày 12 tháng 7 năm 2019 ThHSoBStageExTitle.png (tập tin) 127 kB Hollow Song of Birds Stage Extra intro (last area) 1
00:07, ngày 12 tháng 7 năm 2019 ThHSoBStage1Title.png (tập tin) 287 kB Hollow Song of Birds Stage 1 intro 1
00:07, ngày 12 tháng 7 năm 2019 ThHSoBStage2Title.png (tập tin) 155 kB Hollow Song of Birds Stage 2 intro 1
00:06, ngày 12 tháng 7 năm 2019 ThHSoBStage3Title.png (tập tin) 221 kB Hollow Song of Birds Stage 3 intro 1
00:05, ngày 12 tháng 7 năm 2019 ThHSoBStage4Title.png (tập tin) 170 kB Hollow Song of Birds Stage 4 intro 1
00:05, ngày 12 tháng 7 năm 2019 ThHSoBStage5Title.png (tập tin) 114 kB Hollow Song of Birds Stage 5 intro 1
00:04, ngày 12 tháng 7 năm 2019 ThHSoBStage6Title.png (tập tin) 313 kB Hollow Song of Birds Stage 6 intro 1
02:09, ngày 22 tháng 4 năm 2018 EstacionHimeka.png (tập tin) 127 kB Portrait from .dat file 3
02:09, ngày 22 tháng 4 năm 2018 EstacionTeiShan.png (tập tin) 156 kB Portrait from .dat file 2
02:08, ngày 22 tháng 4 năm 2018 EstacionReshino.png (tập tin) 137 kB Portrait from .dat file 2
02:08, ngày 22 tháng 4 năm 2018 EstacionYumemi.png (tập tin) 110 kB Portrait from .dat file 2
02:07, ngày 22 tháng 4 năm 2018 EstacionFuurin.png (tập tin) 74 kB Portrait from .dat file 2
02:07, ngày 22 tháng 4 năm 2018 EstacionMujina.png (tập tin) 95 kB Portrait from .dat file 2
22:20, ngày 27 tháng 4 năm 2017 Th15SagumeDefeated.png (tập tin) 173 kB "Defeated" portrait of Sagume Kishin from ''Legacy of Lunatic Kingdom'', unused but still found in the code. Source: The Cutting Room Floor wiki https://tcrf.net/images/thumb/5/50/Touhou15_SagumeKishinDefeated.png/500px-Touhou15_SagumeKishinDe... 1
01:17, ngày 5 tháng 3 năm 2017 Th123AyaColors.png (tập tin) 40 kB Sprites of colour palettes for Aya Shameimaru in Touhou Hisoutensoku. Source: https://hisouten.koumakan.jp/wiki/User:Aristocrat/Palette_references Category:Touhou Hisoutensoku Images 1
01:15, ngày 5 tháng 3 năm 2017 Th123CirnoColors.png (tập tin) 49 kB Sprites of colour palettes for Cirno in Touhou Hisoutensoku. Source: https://hisouten.koumakan.jp/wiki/User:Aristocrat/Palette_references Category:Touhou Hisoutensoku Images 1
01:14, ngày 5 tháng 3 năm 2017 Th123IkuColors.png (tập tin) 64 kB Sprites of colour palettes for Iku Nagae in Touhou Hisoutensoku. Source: https://hisouten.koumakan.jp/wiki/User:Aristocrat/Palette_references Category:Touhou Hisoutensoku Images 1
01:11, ngày 5 tháng 3 năm 2017 Th123KomachiColors.png (tập tin) 54 kB Sprites of colour palettes for Komachi Onozuka in Touhou Hisoutensoku. Source: https://hisouten.koumakan.jp/wiki/User:Aristocrat/Palette_references Category:Touhou Hisoutensoku Images 1
01:09, ngày 5 tháng 3 năm 2017 Th123MeilingColors.png (tập tin) 36 kB Sprites of colour palettes for Hong Meiling in Touhou Hisoutensoku. Source: https://hisouten.koumakan.jp/wiki/User:Aristocrat/Palette_references Category:Touhou Hisoutensoku Images 1
01:08, ngày 5 tháng 3 năm 2017 Th123SanaeColors.png (tập tin) 40 kB Sprites of colour palettes for Sanae Kochiya in Touhou Hisoutensoku. Source: https://hisouten.koumakan.jp/wiki/User:Aristocrat/Palette_references Category:Touhou Hisoutensoku Images 1
01:05, ngày 5 tháng 3 năm 2017 Th123SuwakoColors.png (tập tin) 24 kB Sprites of colour palettes for Suwako Moriya in Touhou Hisoutensoku. Source: https://hisouten.koumakan.jp/wiki/User:Aristocrat/Palette_references Category:Touhou Hisoutensoku Images 1
01:03, ngày 5 tháng 3 năm 2017 Th123TenshiColors.png (tập tin) 79 kB Sprites of colour palettes for Tenshi Hinanawi in Touhou Hisoutensoku. Source: https://hisouten.koumakan.jp/wiki/User:Aristocrat/Palette_references Category:Touhou Hisoutensoku Images 1
01:00, ngày 5 tháng 3 năm 2017 Th123UtsuhoColors.png (tập tin) 295 kB Sprites of colour palettes for Utsuho Reiuji in Touhou Hisoutensoku. Source: https://hisouten.koumakan.jp/wiki/User:Aristocrat/Palette_references Category:Touhou Hisoutensoku Images 1
00:59, ngày 5 tháng 3 năm 2017 Th123YuyukoColors.png (tập tin) 39 kB Sprites of colour palettes for Yuyuko Saigyouji in Touhou Hisoutensoku. Source: https://hisouten.koumakan.jp/wiki/User:Aristocrat/Palette_references Category:Touhou Hisoutensoku Images 2
00:58, ngày 5 tháng 3 năm 2017 Th123YukariColors.png (tập tin) 48 kB Sprites of colour palettes for Yukari Yakumo in Touhou Hisoutensoku. Source: https://hisouten.koumakan.jp/wiki/User:Aristocrat/Palette_references Category:Touhou Hisoutensoku Images 3
00:58, ngày 5 tháng 3 năm 2017 Th123YoumuColors.png (tập tin) 43 kB Sprites of colour palettes for Youmu Konpaku in Touhou Hisoutensoku. Source: https://hisouten.koumakan.jp/wiki/User:Aristocrat/Palette_references Category:Touhou Hisoutensoku Images 2
00:57, ngày 5 tháng 3 năm 2017 Th123SuikaColors.png (tập tin) 36 kB Sprites of colour palettes for Suika Ibuki in Touhou Hisoutensoku. Source: https://hisouten.koumakan.jp/wiki/User:Aristocrat/Palette_references Category:Touhou Hisoutensoku Images 3
00:57, ngày 5 tháng 3 năm 2017 Th123RemiliaColors.png (tập tin) 39 kB Sprites of colour palettes for Remilia Scarlet in Touhou Hisoutensoku. Source: https://hisouten.koumakan.jp/wiki/User:Aristocrat/Palette_references Category:Touhou Hisoutensoku Images 2
00:56, ngày 5 tháng 3 năm 2017 Th123PatchouliColors.png (tập tin) 36 kB Sprites of colour palettes for Patchouli Knowledge in Touhou Hisoutensoku. Source: https://hisouten.koumakan.jp/wiki/User:Aristocrat/Palette_references Category:Touhou Hisoutensoku Images 2
00:50, ngày 5 tháng 3 năm 2017 Th123ReisenColors.png (tập tin) 30 kB Sprites of colour palettes for Reisen Udongein Inaba in Touhou Hisoutensoku. Source: https://hisouten.koumakan.jp/wiki/User:Aristocrat/Palette_references Category:Touhou Hisoutensoku Images 1
00:35, ngày 5 tháng 3 năm 2017 Th123AliceColors.png (tập tin) 47 kB Sprites of colour palettes for Alice Margatroid in Touhou Hisoutensoku. Source: https://hisouten.koumakan.jp/wiki/User:Aristocrat/Palette_references Category:Touhou Hisoutensoku Images 1
00:34, ngày 5 tháng 3 năm 2017 Th123SakuyaColors.png (tập tin) 28 kB Sprites of colour palettes for Sakuya Izayoi in Touhou Hisoutensoku. Source: https://hisouten.koumakan.jp/wiki/User:Aristocrat/Palette_references Category:Touhou Hisoutensoku Images 1
00:32, ngày 5 tháng 3 năm 2017 Th123MarisaColors.png (tập tin) 35 kB Sprites of colour palettes for Marisa Kirisame in Touhou Hisoutensoku. Source: https://hisouten.koumakan.jp/wiki/User:Aristocrat/Palette_references Category:Touhou Hisoutensoku Images 1
00:31, ngày 5 tháng 3 năm 2017 Th123ReimuColors.png (tập tin) 37 kB Sprites of colour palettes for Reimu Hakurei in Touhou Hisoutensoku. Category:Touhou Hisoutensoku Images 1
22:19, ngày 2 tháng 1 năm 2017 ThBoSMStageExTitle.png (tập tin) 120 kB Screenshot of Extra Stage's title from ''Book of Star Mythology''. Category:Book of Star Mythology Images 1
22:15, ngày 2 tháng 1 năm 2017 ThBoSMStage6Title.png (tập tin) 78 kB Screenshot of Stage 6's title from ''Book of Star Mythology''. Category:Book of Star Mythology Images 1
22:14, ngày 2 tháng 1 năm 2017 ThBoSMStage5Title.png (tập tin) 81 kB Screenshot of Stage 5's title from ''Book of Star Mythology''. Category:Book of Star Mythology Images 1
22:13, ngày 2 tháng 1 năm 2017 ThBoSMStage4Title.png (tập tin) 115 kB Screenshot of Stage 4's title from ''Book of Star Mythology''. Category:Book of Star Mythology Images 1
22:12, ngày 2 tháng 1 năm 2017 ThBoSMStage3Title.png (tập tin) 89 kB Screenshot of Stage 3's title from ''Book of Star Mythology''. Category:Book of Star Mythology Images 1
22:11, ngày 2 tháng 1 năm 2017 ThBoSMStage2Title.png (tập tin) 90 kB Screenshot of Stage 2's title from ''Book of Star Mythology''. Category:Book of Star Mythology Images 1
22:10, ngày 2 tháng 1 năm 2017 ThBoSMStage1Title.png (tập tin) 93 kB Screenshot of Stage 1's title from ''Book of Star Mythology''. Category:Book of Star Mythology Images 1
21:58, ngày 2 tháng 1 năm 2017 ThBoSMSC163.jpg (tập tin) 377 kB Sengo Sanada's last spell on extra. Category:Book of Star Mythology Spell Cards {{Non-free game screenshot}} 1
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối