Người dùng bị cấm

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tìm một thành viên bị cấm
Thời gian Người dùng Thời hạn Bảo quản viên cấm Tham số cấm Lý do
04:09, ngày 9 tháng 9 năm 2014 Sefam (thảo luận | đóng góp) vô hạn Mami (thảo luận | đóng góp)
  • sửa đổi (toàn website)
  • không được mở tài khoản
  • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
 
07:13, ngày 8 tháng 1 năm 2011 Sazabisan (thảo luận | đóng góp) vô hạn Chloe (thảo luận | đóng góp)
  • sửa đổi (toàn website)
  • không được mở tài khoản
  • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân