Trang được nhúng nhiều nhất

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Dưới đây là cho tới 50 kết quả từ #1 đến #50.

Xem (50 trước | 50 sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

 1. Bản mẫu:Intense‏‎ (được sử dụng trong 369 trang)
 2. Bản mẫu:Dual‏‎ (được sử dụng trong 332 trang)
 3. Bản mẫu:Lang‏‎ (được sử dụng trong 280 trang)
 4. Bản mẫu:Nihongo‏‎ (được sử dụng trong 236 trang)
 5. Bản mẫu:Auto category‏‎ (được sử dụng trong 235 trang)
 6. Bản mẫu:Dual control box‏‎ (được sử dụng trong 196 trang)
 7. Bản mẫu:No-title‏‎ (được sử dụng trong 196 trang)
 8. Bản mẫu:SubpageNav‏‎ (được sử dụng trong 188 trang)
 9. Mô đun:Common‏‎ (được sử dụng trong 187 trang)
 10. Mô đun:Infobox‏‎ (được sử dụng trong 187 trang)
 11. Mô đun:Styles‏‎ (được sử dụng trong 187 trang)
 12. Bản mẫu:Infobox‏‎ (được sử dụng trong 185 trang)
 13. Bản mẫu:Ruby-ja‏‎ (được sử dụng trong 179 trang)
 14. Bản mẫu:Hidden begin‏‎ (được sử dụng trong 173 trang)
 15. Bản mẫu:Hidden end‏‎ (được sử dụng trong 167 trang)
 16. Bản mẫu:Rellink‏‎ (được sử dụng trong 159 trang)
 17. Bản mẫu:Main‏‎ (được sử dụng trong 158 trang)
 18. Mô đun:Arguments‏‎ (được sử dụng trong 153 trang)
 19. Mô đun:Category handler/data‏‎ (được sử dụng trong 150 trang)
 20. Mô đun:Category handler/shared‏‎ (được sử dụng trong 150 trang)
 21. Mô đun:Yesno‏‎ (được sử dụng trong 150 trang)
 22. Mô đun:Namespace detect/config‏‎ (được sử dụng trong 150 trang)
 23. Mô đun:Namespace detect/data‏‎ (được sử dụng trong 150 trang)
 24. Mô đun:Category handler‏‎ (được sử dụng trong 150 trang)
 25. Mô đun:Category handler/blacklist‏‎ (được sử dụng trong 150 trang)
 26. Mô đun:Category handler/config‏‎ (được sử dụng trong 150 trang)
 27. Bản mẫu:Story warning‏‎ (được sử dụng trong 147 trang)
 28. Bản mẫu:H:title‏‎ (được sử dụng trong 143 trang)
 29. Bản mẫu:Profile‏‎ (được sử dụng trong 140 trang)
 30. Bản mẫu:Infobox Character‏‎ (được sử dụng trong 132 trang)
 31. Bản mẫu:Category-character‏‎ (được sử dụng trong 129 trang)
 32. Bản mẫu:Appearance‏‎ (được sử dụng trong 128 trang)
 33. Bản mẫu:Appearance card‏‎ (được sử dụng trong 128 trang)
 34. Bản mẫu:Fandom warning‏‎ (được sử dụng trong 125 trang)
 35. Bản mẫu:Title‏‎ (được sử dụng trong 121 trang)
 36. Bản mẫu:Title Card‏‎ (được sử dụng trong 121 trang)
 37. Bản mẫu:Info card‏‎ (được sử dụng trong 113 trang)
 38. Bản mẫu:Music‏‎ (được sử dụng trong 98 trang)
 39. Bản mẫu:Music card‏‎ (được sử dụng trong 98 trang)
 40. Bản mẫu:Sprite‏‎ (được sử dụng trong 95 trang)
 41. Bản mẫu:Hidden teal‏‎ (được sử dụng trong 81 trang)
 42. Mô đun:HtmlBuilder‏‎ (được sử dụng trong 77 trang)
 43. Mô đun:Message box‏‎ (được sử dụng trong 77 trang)
 44. Mô đun:Message box/configuration‏‎ (được sử dụng trong 77 trang)
 45. Bản mẫu:Category handler‏‎ (được sử dụng trong 76 trang)
 46. Bản mẫu:Fix‏‎ (được sử dụng trong 75 trang)
 47. Bản mẫu:Fmbox‏‎ (được sử dụng trong 75 trang)
 48. Bản mẫu:Tài liệu/end box‏‎ (được sử dụng trong 74 trang)
 49. Bản mẫu:Hidden pink‏‎ (được sử dụng trong 74 trang)
 50. Bản mẫu:Tài liệu/start box‏‎ (được sử dụng trong 74 trang)

Xem (50 trước | 50 sau) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).