Khác biệt giữa các bản “Yasaka Kanako”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Không hiển thị 7 phiên bản của 2 người dùng ở giữa)
Dòng 3: Dòng 3:
 
| nameJp = {{ruby-ja|八坂|やさか}} {{ruby-ja|神奈子|かなこ}}
 
| nameJp = {{ruby-ja|八坂|やさか}} {{ruby-ja|神奈子|かなこ}}
 
| nameEn = Yasaka Kanako
 
| nameEn = Yasaka Kanako
| nameIPA = jasaka kanako   [[Pronunciation_KanakoYasaka.ogg|(♫)]]
+
| nameIPA = jasaka kanako [[Media:Pronunciation_KanakoYasaka.ogg|(♫)]]
 
| nameAlt = Yasama Kanako
 
| nameAlt = Yasama Kanako
 
| image = [[File:Th10Kanako.png|x360px|Yasaka Kanako]]
 
| image = [[File:Th10Kanako.png|x360px|Yasaka Kanako]]
| caption = Kanako trong [[Mountain of Faith]]
+
| caption = Kanako trong ''[[Mountain of Faith]]''
 
| chartitle = {{H:title|Hiện thân của núi và hồ|山坂と湖の権化}}
 
| chartitle = {{H:title|Hiện thân của núi và hồ|山坂と湖の権化}}
| species = [[Thần linh]] / [[Hồn thiêng]]
+
| species = [[Hồn thiêng]]
 
| abilities = Kiến tạo trời
 
| abilities = Kiến tạo trời
 
| age = Trên 2000 tuổi
 
| age = Trên 2000 tuổi
 
| occupation = Thần của [[Thủ Thỉ Thần Xã]]
 
| occupation = Thần của [[Thủ Thỉ Thần Xã]]
| location = *[[Thủ Thỉ Thần Xã]], từng ở [[thế giới bên ngoài]]
+
| location = {{hidden}}
*[[Núi Yêu Quái]] <ref name="r1">[[Symposium of Post-mysticism]]: [[Symposium of Post-mysticism/Yasaka Kanako|Yasaka Kanako]]</ref>
+
*[[Thủ Thỉ Thần Xã]], từng ở [[thế giới bên ngoài]]
*[[Nhân Thôn]] <ref name="r1"></ref>
+
*[[Núi Yêu Quái]]<ref name="sopm" />
*[[Trung tâm mạch phun nước ngầm]] <ref name="r1"></ref>
+
*[[Nhân Thôn]]<ref name="sopm" />
}}
+
*[[Trung tâm mạch phun nước ngầm]]<ref name="sopm" />
{{nihongo|'''Yasaka Kanako'''|八坂 神奈子|Yasaka Kanako}} là một [[thần linh]], cô từng sống ở [[thế giới bên ngoài]], nhưng vì sự suy giảm đức tin cho thần linh nhanh chóng của con người, cô đã quyết định chuyển vào [[Ảo Tưởng Hương]] để xây dựng cuộc sống mới. Cô xuất hiện lần đầu trong [[Mountain of Faith]].
 
<div class="antitoc" style="clear: both"></div>
 
{{hidden begin
 
| title = Danh hiệu
 
| titlestyle = background: #f3b7e1; text-align:center
 
| bodystyle  = border: 2px solid #f3b7e1; clear: both
 
| titleclass = antitoc
 
| bodyclass  = antitoc
 
 
}}
 
}}
 +
{{nihongo|'''Yasaka Kanako'''|八坂 神奈子|Yasaka Kanako}} là một [[hồn thiêng]], cô từng sống ở [[thế giới bên ngoài]], nhưng vì sự suy giảm đức tin cho hồn thiêng nhanh chóng của con người, cô đã quyết định chuyển vào [[Ảo Tưởng Hương]] để xây dựng cuộc sống mới. Cô xuất hiện lần đầu trong ''[[Mountain of Faith]]''.
 +
__TOC__
 +
{{hidden pink|Danh hiệu}}
 
{{info card
 
{{info card
 
|{{title
 
|{{title
Dòng 31: Dòng 26:
 
  | eng = The Avatar of Mountains and Lakes
 
  | eng = The Avatar of Mountains and Lakes
 
  | vie = Hiện thân của núi và hồ
 
  | vie = Hiện thân của núi và hồ
  | app = [[MoF]]
+
  | app = ''[[MoF]]''
<hr>[[SoPM]]
+
<hr>''[[SoPM]]''
 
}}
 
}}
 
{{title
 
{{title
Dòng 38: Dòng 33:
 
  | eng = The Troublesome Mysterious Gods
 
  | eng = The Troublesome Mysterious Gods
 
  | vie = Những vị thần bí ẩn phiền phức
 
  | vie = Những vị thần bí ẩn phiền phức
  | app = [[SA]]
+
  | app = ''[[SA]]''
 
}}
 
}}
 
{{title
 
{{title
Dòng 44: Dòng 39:
 
  | eng = God that Likes Hills
 
  | eng = God that Likes Hills
 
  | vie = Vị thần yêu đồi núi
 
  | vie = Vị thần yêu đồi núi
  | app = [[DS]]
+
  | app = ''[[DS]]''
 
}}
 
}}
 
{{title
 
{{title
Dòng 50: Dòng 45:
 
  | eng = Independent and Inflexible God
 
  | eng = Independent and Inflexible God
 
  | vie = Vị thần độc lập và kiên định
 
  | vie = Vị thần độc lập và kiên định
  | app = [[WaHH]] chương 2
+
  | app = ''[[WaHH]]'' chương 2
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
{{hidden end}}<hr>
+
{{hidden end}}
<div class="antitoc" style="clear: both"></div>
+
{{hidden pink|Nhạc nền}}
{{hidden begin
 
| title = Nhạc nền
 
| titlestyle = background: #f3b7e1; text-align:center
 
| bodystyle  = border: 2px solid #f3b7e1; clear: both
 
| titleclass = antitoc
 
| bodyclass  = antitoc
 
}}
 
 
{{music card
 
{{music card
 
|{{music
 
|{{music
 
  | jap = 神さびた古戦場 ~ Suwa Foughten Field
 
  | jap = 神さびた古戦場 ~ Suwa Foughten Field
 
  | eng = The Venerable Ancient Battle Field ~ Suwa Foughten Field
 
  | eng = The Venerable Ancient Battle Field ~ Suwa Foughten Field
  | app = [[MoF]]
+
| vie = Chiến trường cổ đại của các vị thần ~ Chiến trường Suwa
 +
  | app = ''[[MoF]]''
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
{{hidden end}}<hr>
+
{{hidden end}}
{{hidden begin
+
{{hidden pink|Xuất hiện}}
| title = Xuất hiện
 
| titlestyle = background: #f3b7e1; text-align:center
 
| bodystyle  = border: 2px solid #f3b7e1; clear: both
 
| titleclass = antitoc
 
| bodyclass  = antitoc
 
}}
 
 
<center>'''Game'''</center>
 
<center>'''Game'''</center>
 
{{appearance card
 
{{appearance card
 
|{{appearance
 
|{{appearance
  | app = [[Mountain of Faith]]
+
  | app = ''[[Mountain of Faith]]''
 
  | role = Boss màn 5, midboss màn Extra
 
  | role = Boss màn 5, midboss màn Extra
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
  | app = [[Touhou Hisoutensooku]]
+
  | app = ''[[Touhou Hisoutensoku]]''
 
  | role = Hỗ trợ đòn tấn công của Sanae
 
  | role = Hỗ trợ đòn tấn công của Sanae
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
  | app = [[Double Spoiler]]
+
  | app = ''[[Double Spoiler]]''
 
  | role = Boss cảnh 11-1, 11-3, 11-5, 11-7  
 
  | role = Boss cảnh 11-1, 11-3, 11-5, 11-7  
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
  | app = [[Hopeless Masquerade]]
+
  | app = ''[[Hopeless Masquerade]]''
 
  | role = Nhân vật nền
 
  | role = Nhân vật nền
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
  | app = [[Impossible Spell Card]]
+
  | app = ''[[Impossible Spell Card]]''
 
  | role = Boss ngày 9-1, 9-5
 
  | role = Boss ngày 9-1, 9-5
 
}}
 
}}
Dòng 102: Dòng 85:
 
<center>'''Ấn phẩm'''</center>
 
<center>'''Ấn phẩm'''</center>
 
{{appearance card
 
{{appearance card
|{{appearance
+
|
  | app = [[Grimoire of Marisa]]
+
{{appearance
  | role = Bài viết
+
  | app = ''[[Forbidden Scrollery]]''
 +
  | role = Góp mặt
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
  | app = [[Symposium of Post-mysticism]]
+
  | app = ''[[Oriental Sacred Place]]''
  | role = Nhân vật chính, bài viết, bài báo
+
  | role = Góp mặt
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
  | app = [[Silent Sinner in Blue]]
+
  | app = ''[[Symposium of Post-mysticism]]''
  | role = Góp mặt
+
  | role = Nhân vật chính, bài viết, bài báo
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
  | app = [[Strange and Bright Nature Deity]]
+
  | app = ''[[Silent Sinner in Blue]]''
 
  | role = Góp mặt
 
  | role = Góp mặt
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
  | app = [[Oriental Sacred Place]]
+
  | app = ''[[Strange and Bright Nature Deity]]''
 
  | role = Góp mặt
 
  | role = Góp mặt
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
  | app = [[Wild and Horned Hermit]]
+
  | app = ''[[The Grimoire of Marisa]]''
  | role = Nhân vật thứ chính
+
  | role = Bài viết
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
  | app = [[Forbidden Scrollery]]
+
  | app = ''[[Visionary Fairies in Shrine]]''
 
  | role = Góp mặt
 
  | role = Góp mặt
 
}}
 
}}
 
{{appearance
 
{{appearance
  | app = [[Visionary Fairies in Shrine]]
+
  | app = ''[[Wild and Horned Hermit]]''
  | role = Góp mặt
+
  | role = Nhân vật phụ
 
}}
 
}}
 
}}
 
}}
{{hidden end}}<hr>
+
{{hidden end}}
 +
 
 
==Thông tin==
 
==Thông tin==
Kanako là một [[thần linh]], trong quá khứ cô vốn là thần bão tố, nhưng hiện tại cô là một thần núi, có lẽ là để phù hợp hơn với vai trò hiện nay của mình, và cô cũng từng nói ý định của mình là trở thành một thần linh của khoa học kỹ thuật. Vì thần linh có thể dễ dàng thay đổi bản chất của mình bằng cách tung ra những thần thoại về bản thân họ nên việc này không phải là một việc quá lạ lẫm. Là một thần linh, có thể tin rằng cô từng là một con người, nhưng ta không biết được nhân dạng của cô ra sao, hay thậm chí là việc cô là một người hay ''một nhóm'' người <ref name="r1"></ref>.
+
Kanako là một [[hồn thiêng]], trong quá khứ cô vốn là thần bão tố, nhưng hiện tại cô là một thần núi, có lẽ là để phù hợp hơn với vai trò hiện nay của mình, và cô cũng từng nói ý định của mình là trở thành một hồn thiêng của khoa học kỹ thuật. Vì hồn thiêng có thể dễ dàng thay đổi bản chất của mình bằng cách tung ra những thần thoại về bản thân họ nên việc này không phải là một việc quá lạ lẫm. Là một hồn thiêng, có thể tin rằng cô từng là một con người, nhưng ta không biết được nhân dạng của cô ra sao, hay thậm chí là việc cô là một người hay ''một nhóm'' người.<ref name="sopm" />
 +
 
 +
Cô cùng với Suwako được mô tả là những vị thần có cơ thể thực sự,<ref name="ssib6" /> có nghĩa là họ có thể hành động và di chuyển mà không cần vật chứa. Mặt khác khi được lập đền hoặc được triệu hồi ở đâu đó họ vẫn có thể tách một phần linh hồn mình ra để đáp ứng lời kêu gọi.
 +
 
 
===Tính cách===
 
===Tính cách===
Thông qua những dự định và biểu hiện của cô, ta có thể thấy cô là người thực dụng. Cô có vẻ sẵn sàng làm mọi thứ để có được đức tin, thậm chí tung ra những chiêu trò không được tốt đẹp lắm để lôi kéo người khác. Cô đặc biệt rất thích đổi mới công nghệ, và có xu hướng bỏ qua truyền thống <ref name="r1"></ref>. Một trong những thứ chứng minh điều đó là việc cô sẵn sàng từ bỏ thế giới bên ngoài để bắt đầu một khởi đầu hoàn toàn mới trong Ảo Tưởng Hương, và cô rất hứng thú về sự công nghiệp hóa của chính quê hương mình.
+
Thông qua những dự định và biểu hiện của cô, ta có thể thấy cô là người thực dụng. Cô có vẻ sẵn sàng làm mọi thứ để có được đức tin, thậm chí tung ra những chiêu trò không được tốt đẹp lắm để lôi kéo người khác. Cô đặc biệt rất thích đổi mới công nghệ, và có xu hướng bỏ qua truyền thống.<ref name="sopm" /> Một trong những thứ chứng minh điều đó là việc cô sẵn sàng từ bỏ thế giới bên ngoài để bắt đầu một khởi đầu hoàn toàn mới trong Ảo Tưởng Hương, và cô rất hứng thú về sự công nghiệp hóa của chính quê hương mình.
  
Cô là người áp bức người khác và luôn tự cho mình đúng. Vẻ bề ngoài phô trương của cô cũng dùng để trấn áp người đối diện. Tính tình của cô cho thấy cô là người đáng tin cậy, điều này giúp cô thu thập đức tin, nhưng như [[Akyuu]] đã chỉ ra, những người như cô cũng là những kẻ lừa đảo rất giỏi.
+
Cô là người có tính thích trấn áp và luôn tự cho mình đúng. Vẻ bề ngoài phô trương của cô cũng dùng để trấn áp người đối diện. Tính tình của cô cho thấy cô là người đáng tin cậy, điều này giúp cô thu thập đức tin, nhưng như [[Akyuu]] đã chỉ ra, những người như cô cũng là những kẻ lừa đảo rất giỏi.<ref name="sopm" />
  
Cô không có thái độ thù địch với con người, nhưng cũng như các thần linh khác, người nào bất kính với cô sẽ bị nguyền rủa, đặc biệt là khi Kanako là người rất nóng nảy. Tuy nhiên cô lại dễ bị thuyết phục bởi quà cáp, vì thế người ta được khuyên là chuẩn bị đầy đủ quà nếu lỡ bất kính với cô <ref name="r1"></ref>.
+
Cô không có thái độ thù địch với con người, nhưng cũng như các hồn thiêng khác, người nào bất kính với cô sẽ bị nguyền rủa, Kanako còn là người rất nóng nảy. Tuy nhiên cô lại dễ bị thuyết phục bởi quà cáp, vì thế người ta được khuyên là chuẩn bị đầy đủ cống phẩm nếu lỡ bất kính với cô.<ref name="sopm" />
  
 
===Năng lực===
 
===Năng lực===
[[File:GoMIllus-Kanako.jpg|thumb|right|225px|Ảnh minh họa spell card của Kanako [[Grimoire of Marisa]].]]
+
[[File:GoMIllus-Kanako.jpg|thumb|right|225px|Ảnh minh họa spell card của Kanako ''[[The Grimoire of Marisa]]''.]]
[[File:GoMSigil-Kanako.jpg|thumb|left|125px|Biểu tượng của Kanako trong [[Grimoire of Marisa]].]]
 
 
;Năng lực kiến tạo trời
 
;Năng lực kiến tạo trời
Kanako có năng lực kiến tạo {{nihongo|"trời"|乾|qian|"Càn"}}, ngược lại với [[Suwako]], người có năng lực kiến tạo {{nihongo|"đất"|坤|kun|"Khôn"}}. Càn ('''☰'''), đại diện cho trời, là một trong tám quẻ của [https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1t_qu%C3%A1i bát quái], đại diện cho hướng tây bắc, người cha, sự sáng tạo, sự khỏe mạnh (tráng kiện).
+
Kanako có năng lực kiến tạo {{nihongo|"trời"|乾|qian|"Càn"}}, ngược lại với [[Suwako]], người có năng lực kiến tạo {{nihongo|"đất"|坤|kun|"Khôn"}}. Quẻ càn ('''☰'''), đại diện cho trời, là một trong tám quẻ của [[wikipedia:vi:B%C3%A1t_qu%C3%A1i|bát quái]], nó còn đại diện cho hướng nam (theo Tiền Thiên Bát Quái) hoặc hướng tây bắc (theo Hậu Thiên Bát Quái), người cha, sự sáng tạo, sự khỏe mạnh (tráng kiện).
  
Trong vai trò là một vị thần gió, cô có khả năng điều khiển thời tiết nói chung, và gọi mưa gọi gió nói riêng. Nói cách khác cô là một nữ thần nông nghiệp, và việc gọi mưa gió hỗ trợ cho mùa màng bội thu là một trong những cách thu thập đức tin tốt nhất. Tuy nhiên bản thân năng lực của cô vẫn là một điều bí ẩn (ta chỉ biết về chúng thông qua lời nói của chính cô). Cùng với Suwako, Kanako có khả năng thực hiện những công việc thay đổi địa hình như mở ra một cái hố trên mặt đất.
+
Trong vai trò là một vị thần gió, cô có khả năng điều khiển thời tiết nói chung, và gọi mưa gọi gió nói riêng. Nói cách khác cô là một nữ thần nông nghiệp, và việc gọi mưa gió hỗ trợ cho mùa màng bội thu là một trong những cách thu thập đức tin tốt nhất.{{citation needed}} Tuy nhiên bản thân năng lực của cô vẫn là một điều bí ẩn (ta chỉ biết về chúng thông qua lời nói của chính cô). Cùng với Suwako, Kanako có khả năng thực hiện những công việc thay đổi địa hình như mở ra một cái hố trên mặt đất.
  
Kanako cũng cho thấy năng lực tạo ra những con đường và các công trình lớn. Một trong những công trình biểu trưng cho khả năng của cô chính là [[Mệnh Liên Tự]] khi cô xây xong nó chỉ trong một đêm.
+
Kanako cũng cho thấy năng lực tạo ra những con đường và các công trình lớn. Một trong những công trình biểu trưng cho khả năng của cô chính là [[Mệnh Liên Tự]] khi cô xây xong nó chỉ trong một đêm.{{citation needed}}
  
;Spell card
+
;[[Spell card]]
 
Các spell card của Kanako liên quan tới các kỳ quan của đền Suwa, ví dụ như [[Divine Festival "Expanded Onbashira"]], [[Mystery "Kuzui Clear Water"]], [[Heaven's Stream "Miracle of Otensui"]], vv... Một vài spell card của cô sử dụng những [[ngự trụ]] để tấn công dưới dạng một thanh danmaku dài màu đỏ đặc trưng. Ngoài ra ta có thể thấy bốn cây ngự trụ ở sau lưng Kanako cũng có thể dùng để bắn danmaku.
 
Các spell card của Kanako liên quan tới các kỳ quan của đền Suwa, ví dụ như [[Divine Festival "Expanded Onbashira"]], [[Mystery "Kuzui Clear Water"]], [[Heaven's Stream "Miracle of Otensui"]], vv... Một vài spell card của cô sử dụng những [[ngự trụ]] để tấn công dưới dạng một thanh danmaku dài màu đỏ đặc trưng. Ngoài ra ta có thể thấy bốn cây ngự trụ ở sau lưng Kanako cũng có thể dùng để bắn danmaku.
 +
 
===Nghề nghiệp===
 
===Nghề nghiệp===
Kanako là một vị thần của Thủ Thỉ Thần Xã, và là người điều hành nơi đây, mặc dù thực tế chủ của nó là Suwako <ref name="r2">[[Symposium of Post-mysticism]]: [[Symposium of Post-mysticism/Phần 1|Phần 1]]</ref>.
+
Kanako là một vị thần của Thủ Thỉ Thần Xã, và là người điều hành nơi đây, mặc dù thực tế chủ của nó là Suwako.<ref name="sopm1" />
 +
 
 
===Sở hữu===
 
===Sở hữu===
 
Kanako sở hữu một lượng lớn các [[ngự trụ]], chúng được cô dùng để bắn danmaku tấn công, cũng như trở thành một loại danmaku để bắn tới đối phương.
 
Kanako sở hữu một lượng lớn các [[ngự trụ]], chúng được cô dùng để bắn danmaku tấn công, cũng như trở thành một loại danmaku để bắn tới đối phương.
Dòng 164: Dòng 153:
 
==Thiết kế==
 
==Thiết kế==
 
===Tên gọi===
 
===Tên gọi===
[[File:ThGKKanako.png|thumb|right|225px|Kanako trong [[Symposium of Post-mysticism]].]]
+
[[File:ThGKKanako.png|thumb|right|225px|Kanako trong ''[[Symposium of Post-mysticism]]''.]]
 
Ý nghĩa những chữ trong họ Yasaka:
 
Ý nghĩa những chữ trong họ Yasaka:
*{{nihongo||八|ya|"Bát", nghĩa là "tám" (8), ở đây có thể hiểu là "vô vàn", "rất nhiều"}}.
+
*{{nihongo||八|ya|"Bát", nghĩa là "số tám" (8), ở đây có thể hiểu là "vô vàn", "rất nhiều"}}.
 
*{{nihongo||坂|saka|"Phản", nghĩa là "cái dốc"}}.
 
*{{nihongo||坂|saka|"Phản", nghĩa là "cái dốc"}}.
  
 
Ý nghĩa những chữ trong tên Kanako:
 
Ý nghĩa những chữ trong tên Kanako:
 
*{{nihongo||神|ka|"Thần", trong "thần thánh"}}.
 
*{{nihongo||神|ka|"Thần", trong "thần thánh"}}.
*{{nihongo||奈|na|"Nại", {{lang|ja|奈}} là viết tắt của {{nihongo|奈良||[https://en.wikipedia.org/wiki/Nara,_Nara Nano]|}}, đây là thành phố thủ phủ của [https://en.wikipedia.org/wiki/Nara_Prefecture quận Nara]}}.
+
*{{nihongo||奈|na|"Nại", {{lang|ja|奈}} là viết tắt của {{nihongo|奈良||[[wikipedia:Nara,_Nara|Nano]]|}}, đây là thành phố thủ phủ của [[wikipedia:Nara_Prefecture|quận Nara]]}}.
 
*{{nihongo||子|ko|"Tử", nghĩa là "đứa con", ngoài ra đây cũng là một hậu tố thường xuất hiện trong tên của phụ nữ}}.
 
*{{nihongo||子|ko|"Tử", nghĩa là "đứa con", ngoài ra đây cũng là một hậu tố thường xuất hiện trong tên của phụ nữ}}.
  
 
===Ngoại hình===
 
===Ngoại hình===
;[[Mountain of Faith]]
+
;''[[Mountain of Faith]]''
Kanako có tóc ngắn bồng bềnh màu xanh dương, mắt màu đỏ. Cô mang áo đỏ, tay áo dài màu trắng. Cô mang váy dài màu đỏ thẫm, chân váy màu tươi hơn và có hoa văn. Trước ngực áo của cô có gắn một chiếc gương tròn. Cô mang guốc bện bằng thừng. Quấn quanh cổ và hông của cô là hai sợi [[chú liên thừng]]. Trên đầu cô có quấn một sợi chú liên thừng và hai vật trang trí màu đỏ trông như hai chiếc lá. Sau lưng cô là một vòng chú liên thừng rất lớn có gắn 6 sợi [[chỉ thùy]] ở nửa trên và 2 sợi chỉ thùy ở hai bên. Vòng chú liên thừng này còn được dùng như một sự nhắc nhở với [[Suwako]] rằng trong quá khứ cô đã bị Kanako đánh bại.
+
Kanako có tóc ngắn bồng bềnh màu xanh dương, mắt màu đỏ. Cô mang áo đỏ, tay áo dài màu trắng. Cô mang váy dài màu đỏ thẫm, chân váy màu tươi hơn và có hoa văn. Trước ngực áo của cô có gắn một chiếc gương tròn. Cô mang guốc bện bằng thừng. Quấn quanh cổ và hông của cô là hai sợi [[chú liên thừng]]. Trên đầu cô có quấn một sợi chú liên thừng và hai vật trang trí màu đỏ trông như hai chiếc lá. Sau lưng cô là một vòng chú liên thừng rất lớn có gắn 6 sợi [[chỉ thùy]] ở nửa trên và 2 sợi chỉ thùy ở hai bên. Vòng chú liên thừng này không chỉ tượng trưng cho sự tái sinh, nó còn được dùng như một sự nhắc nhở với [[Suwako]] rằng trong quá khứ cô đã bị Kanako đánh bại.<ref name="mofsuwako" />
  
 
Trong chiến đấu ta có thể thấy có 4 chiếc [[ngự trụ]] được gắn vào hai bên người cô và hoạt động như một vật bắn danmaku.
 
Trong chiến đấu ta có thể thấy có 4 chiếc [[ngự trụ]] được gắn vào hai bên người cô và hoạt động như một vật bắn danmaku.
;[[Hopeless Masquerade]]
+
 
Trong Hopeless Masquerade, Kanako không mang theo vòng chú liên thừng lớn sau lưng nữa.
+
;''[[Hopeless Masquerade]]''
 +
Trong ''Hopeless Masquerade'', Kanako không mang theo vòng chú liên thừng lớn sau lưng nữa.
  
 
==Quá khứ==
 
==Quá khứ==
Trong quá khứ Kanako là một vị thần của Yamato (người Nhật Bản hiện đại), cô là người đã mở cuộc chinh phạt vùng Moriya, vốn là nơi sinh sống của thần bản địa [[Moriya Suwako]]. Bằng cách dùng một sợi dây leo mỏng làm gỉ sét hết toàn bộ vũ khí bằng sắt của Suwako, Kanako đã chiến thắng. Tuy nhiên người dân ở vùng Moriya rất khó chấp nhận vị thần mới đến này, vậy nên Kanako đã mượn sức mạnh của Suwako để cai trị người dân. Vậy nên cuối cùng Kanako là vị thần của vùng này trên danh nghĩa, nhưng Suwako vẫn là vị thần thực sự của nơi đây.
+
Trong quá khứ Kanako là một vị thần của Yamato (người Nhật Bản hiện đại), cô là người đã mở cuộc chinh phạt vùng Moriya, vốn là nơi sinh sống của thần bản địa [[Moriya Suwako]]. Bằng cách dùng một sợi dây leo mỏng làm gỉ sét hết toàn bộ vũ khí bằng sắt của Suwako, Kanako đã chiến thắng. Tuy nhiên người dân ở vùng Moriya rất khó chấp nhận vị thần mới đến này, vậy nên Kanako đã mượn sức mạnh của Suwako để cai trị người dân. Cuối cùng Kanako là vị thần của vùng này trên danh nghĩa, nhưng Suwako vẫn là vị thần thực sự của nơi đây.
  
Nhân sau đó, người Yamato đã dần nhận ra số phận của một con người là phải chết, và bắt đầu mất niềm tin vào sự vĩnh cửu. Bên cạnh đó họ không ngừng tìm ra những thành tựu mới giúp mùa màng của mình chống lại sự khắc nghiệt của mưa và gió. Niềm tin của con người vào khoa học khiến những vị thần như Kanako dần mất đi đức tin, cũng như sức mạnh của mình.
+
Sau đó, người Yamato đã dần nhận ra số phận của một con người là phải chết, và bắt đầu mất niềm tin vào sự vĩnh cửu. Bên cạnh đó họ không ngừng tìm ra những thành tựu mới giúp mùa màng của mình chống lại sự khắc nghiệt của mưa và gió. Niềm tin của con người vào khoa học khiến những vị thần như Kanako dần mất đi đức tin, cũng như sức mạnh của mình.
  
Trước tình hình đó, Kanako đã quyết định chơi một canh bạc: cô sẽ chuyển đền của mình, Thủ Thỉ Thần Xã, đến Ảo Tưởng Hương và thu thập đức tin của con người và yêu quái ở đây. Mặc dù điều này đánh đổi bằng việc Kanako mất đi toàn bộ đức tin ở thế giới bên ngoài. Kế hoạch của cô có vẻ đã thành công khi giờ cô đã được chấp nhận là vị thần mới của [[núi Yêu Quái]], và nhận được đức tin từ [[thiển cẩu]] và [[hà đồng]] sống ở đây. Tuy nhiên cô đã không nhận ra rằng bên cạnh việc cô nhận được lượng đức tin lớn từ chúng, các yêu quái ở trên núi cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Lo ngại tới cân bằng sức mạnh của Ảo Tưởng Hương, Kanako cũng đã quyết định rằng cô cần phải có đức tin từ con người và yêu quái ở dưới núi nữa. Và để làm điều đó cô phải sử dụng Bác Lệ Thần Xã của Reimu một cách hợp lý để mục đích của cô được đạt thành.
+
Trước tình hình đó, Kanako đã quyết định chơi một canh bạc: cô sẽ chuyển đền của mình, Thủ Thỉ Thần Xã, đến Ảo Tưởng Hương và thu thập đức tin của con người và yêu quái ở đây. Mặc dù điều này đánh đổi bằng việc Kanako mất đi toàn bộ đức tin ở thế giới bên ngoài. Kế hoạch của cô có vẻ đã thành công khi giờ cô đã được chấp nhận là vị thần mới của [[núi Yêu Quái]], và nhận được đức tin từ [[thiển cẩu]] và [[hà đồng]] sống ở đây. đã không nhận ra rằng bên cạnh việc cô nhận được lượng đức tin lớn từ chúng, các yêu quái ở trên núi cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Lo ngại tới cân bằng sức mạnh của Ảo Tưởng Hương, Kanako cũng đã quyết định rằng cô cần phải có đức tin từ con người và yêu quái ở dưới núi nữa. Và để làm điều đó cô phải sử dụng Bác Lệ Thần Xã của Reimu một cách hợp lý để đạt được mục đích của mình.{{citation needed}}
  
 
==Nghi vấn và giả thuyết==
 
==Nghi vấn và giả thuyết==
 
{{theory warning}}
 
{{theory warning}}
 
;Về hình mẫu tạo ra nhân vật Kanako
 
;Về hình mẫu tạo ra nhân vật Kanako
Kanako có thể được tạo ra dựa theo Yasakatome, một nữ thần được lập đền ở vùng hồ Suwa, thuộc đền Suwa. Trong quá khứ có một vị thần là [https://en.wikipedia.org/wiki/Takeminakata Takeminakata-no-kami], một {{nihongo|Kuni-tsu-Kami|国津神||"Quốc Tân Thần", những vị thần đến từ đất}}. Sau khi thua trong trận đấu với [https://en.wikipedia.org/wiki/Takemikazuchi Takemikazuchi], ông đã tháo chạy tới vùng Suwa. Tại đây ông đã chiến đấu với thần {{nihongo|Moreya-no-kami|洩矢神||}}, thần bản địa ở nơi đây, và đã chiến thắng bằng cách sử dụng một sợi dây tử đằng. Sau đó ông tiếp tục đi qua bên kia hồ Suwa để gặp vợ mình là nữ thần Yasakatome. Yasakatome có tên khá giống với họ Yasaka của Kanako, ngoài ra chi tiết Kanako đánh bại Suwako bằng một sợi dây lèo dày có thể được lấy từ chi tiết Takeminataka-no-kami đánh bại Moreya-no-kami bằng dây tử đằng. Và cuối cùng Moreya-no-kami cũng được cho là hình mẫu tạo nên nhân vật [[Suwako]], khiến mọi chi tiết trở nên ăn khớp với nhau. Đền Suwa của Moreya-no-kami và đền của Yasakatome được dựng đền ở hai bên bờ hồ Suwa, điều này có thể là lý giải cho cuộc xung đột của họ trong quá khứ.
+
Kanako có thể được tạo ra dựa theo Yasakatome, một nữ thần được lập đền ở vùng hồ Suwa, thuộc đền Suwa. Trong quá khứ thì  [[wikipedia:Takeminakata|Takeminakata-no-kami]], một {{nihongo|Kuni-tsu-Kami|国津神||"Quốc Tân Thần", những vị thần đến từ đất}} đã thua trong một trận đấu với [[wikipedia:Takemikazuchi|Takemikazuchi]]. Ông đã tháo chạy tới vùng Suwa. Tại đây ông tiếp tục chiến đấu với thần {{nihongo|Moreya-no-kami|洩矢神||}}, thần bản địa ở nơi đây, và đã chiến thắng bằng cách sử dụng một sợi dây tử đằng. Sau đó ông tiếp tục đi qua bên kia hồ Suwa để gặp vợ mình là nữ thần Yasakatome. Yasakatome có tên khá giống với họ Yasaka của Kanako, ngoài ra chi tiết Kanako đánh bại Suwako bằng một sợi dây leo dày có thể được lấy từ chi tiết Takeminataka-no-kami đánh bại Moreya-no-kami bằng dây tử đằng. Và cuối cùng Moreya-no-kami cũng được cho là hình mẫu tạo nên nhân vật [[Suwako]], khiến mọi chi tiết trở nên ăn khớp với nhau.
 +
 
 +
Đền Suwa của Moreya-no-kami và đền của Yasakatome được dựng đền ở hai bên bờ hồ Suwa, điều này có thể là lý giải cho cuộc xung đột của họ trong quá khứ.
  
 
==Vai trò==
 
==Vai trò==
 
{{Story warning}}
 
{{Story warning}}
{{hidden begin
+
{{hidden gray|''[[Mountain of Faith]]''}}
| title = [[Mountain of Faith]]
 
| titlestyle = background: #dddddd; text-align:center
 
| titleclass = spoiler-story
 
| bodyclass  = spoiler-story
 
}}
 
 
:{{Main|Mountain of Faith/Cốt truyện#Cốt truyện chính|l1=Các cốt truyện}}
 
:{{Main|Mountain of Faith/Cốt truyện#Cốt truyện chính|l1=Các cốt truyện}}
Sau khi người dân ở [[thế giới bên ngoài]] mất dần niềm tin vào thần linh, [[Kanako]] đã dời [[Thủ Thỉ Thần Xã]] lẫn [[ao Cóc Lớn]] vào [[Ảo Tưởng Hương]], đặt nó trên [[núi Yêu Quái]]. Sau sự kiện Sanae đến [[Bác Lệ Thần Xã]] để đe dọa với hy vọng khiến ngôi đền này phải khuất phục, hai nhân vật chính đã lên đường tìm hiểu ngọn ngành sự việc. Tới khi họ đặt chấn đến Thủ Thỉ Thần Xã, Kanako đã xuất hiện để đối đầu với họ. Mặc dù bị đánh bại và mục đích ban đầu là sáp nhập hai ngôi đền đã không thực hiện được. Kanako vẫn thành công đạt được thỏa thuận với các yêu quái sống trên [[núi Yêu Quái|núi]], và trở thành thần của núi Yêu Quái từ đó.
+
Sau khi người dân ở [[thế giới bên ngoài]] mất dần niềm tin vào các hồn thiêng, [[Kanako]] đã dời [[Thủ Thỉ Thần Xã]] lẫn [[ao Cóc Lớn]] vào [[Ảo Tưởng Hương]], đặt nó trên [[núi Yêu Quái]]. Sau sự kiện Sanae đến [[Bác Lệ Thần Xã]] đe dọa với hy vọng khiến ngôi đền này phải khuất phục, hai nhân vật chính đã lên đường tìm hiểu ngọn ngành sự việc.
{{hidden end}}<hr>
+
 
{{hidden begin
+
Tới khi họ đặt chấn đến Thủ Thỉ Thần Xã, Kanako đã xuất hiện để đối đầu với họ. Mặc dù bị đánh bại và mục đích sáp nhập hai ngôi đền đã không thực hiện được. Kanako vẫn thành công đạt được thỏa thuận với các yêu quái sống trên [[núi Yêu Quái|núi]], và trở thành thần của núi Yêu Quái từ đó.
| title = [[Subterranean Animism]]
+
{{hidden end}}
| titlestyle = background: #dddddd; text-align:center
+
{{hidden gray|[[Subterranean Animism]]}}
| titleclass = spoiler-story
 
| bodyclass  = spoiler-story
 
}}
 
 
:{{Main|Subterranean Animism/Cốt truyện#Extra|l1=Các cốt truyện màn Extra}}
 
:{{Main|Subterranean Animism/Cốt truyện#Extra|l1=Các cốt truyện màn Extra}}
Kanako chính là người đã cho [[Utsuho]] năng lượng điều khiển phản ứng nhiệt hạch, bằng cách gợi ý cho cô việc hấp thụ sức mạnh của [[Yatagarasu]]. Cô nhận ra tiềm năng thực hiện được phản ứng nhiệt hạch, vốn sẽ là nguồn cung cấp năng lượng vô cùng lớn cho cuộc cách mạng công nghiệp của núi Yêu Quái. Tuy nhiên sức mạnh quá lớn của Utsuho đã khiến bạn cô là [[Rin]] lo lắng, và đã dùng bí thuật ép các oán linh tràn lên mặt đất, dẫn tới sự kiện trong [[Subterranean Animism]]. Vào thời điểm mà nhân vật chính đến [[Thủ Thỉ Thần Xã]] để tìm thì cô đang vắng mặt. Ở đó nhân vật chính đã chiến đấu với [[Sanae]] và rồi tới [[Koishi]], trước khi [[Suwako]] xuất hiện và giải thích về dự án thực hiện cách mạng công nghiệp cho họ.
+
Kanako chính là người đã cho [[Utsuho]] năng lượng điều khiển phản ứng nhiệt hạch, bằng cách gợi ý cho cô việc hấp thụ sức mạnh của [[Yatagarasu]]. Cô nhận ra tiềm năng thực hiện được phản ứng nhiệt hạch, vốn sẽ là nguồn cung cấp năng lượng vô cùng lớn cho cuộc cách mạng công nghiệp của núi Yêu Quái. Tuy nhiên sức mạnh quá lớn của Utsuho đã khiến bạn của ấy là [[Rin]] lo lắng, và đã dùng bí thuật ép các oán linh tràn lên mặt đất, dẫn tới sự kiện trong [[Subterranean Animism]]. Vào thời điểm mà nhân vật chính đến [[Thủ Thỉ Thần Xã]] để tìm Kanako thì cô đang vắng mặt. Ở đó nhân vật chính đã chiến đấu với [[Sanae]] và rồi tới [[Koishi]], trước khi [[Suwako]] xuất hiện và giải thích về dự án thực hiện cách mạng công nghiệp cho họ.
{{hidden end}}<hr>
+
{{hidden end}}
{{hidden begin
+
{{hidden gray|''[[Double Spoiler]]''}}
| title = [[Double Spoiler]]
 
| titlestyle = background: #dddddd; text-align:center
 
| titleclass = spoiler-story
 
| bodyclass  = spoiler-story
 
}}
 
 
Kanako là một trong những nhân vật mà [[Hatate]] và [[Aya]] tìm tới để chụp ảnh spell card.
 
Kanako là một trong những nhân vật mà [[Hatate]] và [[Aya]] tìm tới để chụp ảnh spell card.
{{hidden end}}<hr>
+
{{hidden end}}
{{hidden begin
+
{{hidden gray|''[[Impossible Spell Card]]''}}
| title = [[Impossible Spell Card]]
 
| titlestyle = background: #dddddd; text-align:center
 
| titleclass = spoiler-story
 
| bodyclass  = spoiler-story
 
}}
 
 
Kanako là một trong những nhân vật hùng mạnh lên đường truy bắt [[Seija]] sau những bài báo của [[thiên cẩu]] về trò ma mãnh của cô ta. Cô sử dụng những spell card gần như không thể vượt qua.
 
Kanako là một trong những nhân vật hùng mạnh lên đường truy bắt [[Seija]] sau những bài báo của [[thiên cẩu]] về trò ma mãnh của cô ta. Cô sử dụng những spell card gần như không thể vượt qua.
{{hidden end}}<hr>
+
{{hidden end}}
{{hidden begin
+
{{hidden gray|[[Legacy of Lunatic Kingdom]]}}
| title = [[Legacy of Lunatic Kingdom]]
 
| titlestyle = background: #dddddd; text-align:center
 
| titleclass = spoiler-story
 
| bodyclass  = spoiler-story
 
}}
 
 
Kanako xuất hiện trong các kết truyện của Sanae. Trong chế độ Hoàn Mỹ (hoặc chế độ Di Sản nhưng hoàn thành mà không mất mạng), Kanako đã đọc bài báo cáo của Sanae về dị biến vừa qua. Và trong khi nói về [[Sagume]], bản thân Kanako cũng thầm khen ngợi Sanae trong dị biến vừa qua. Ngược lại nếu trong chế độ Di Sản và người chơi để mất mạng trong quá trình hoàn thành, ta có thể thấy Kanako đang rèn luyện cho Sanae một cách khắc nghiệt vì biểu hiện không tốt của cô trong dị biến này.
 
Kanako xuất hiện trong các kết truyện của Sanae. Trong chế độ Hoàn Mỹ (hoặc chế độ Di Sản nhưng hoàn thành mà không mất mạng), Kanako đã đọc bài báo cáo của Sanae về dị biến vừa qua. Và trong khi nói về [[Sagume]], bản thân Kanako cũng thầm khen ngợi Sanae trong dị biến vừa qua. Ngược lại nếu trong chế độ Di Sản và người chơi để mất mạng trong quá trình hoàn thành, ta có thể thấy Kanako đang rèn luyện cho Sanae một cách khắc nghiệt vì biểu hiện không tốt của cô trong dị biến này.
{{hidden end}}<hr>
+
{{hidden end}}
  
 
==Các mối quan hệ==
 
==Các mối quan hệ==
Dòng 248: Dòng 217:
  
 
==Spell Card==
 
==Spell Card==
{{hidden begin
+
{{hidden blue}}
| title = Spell Card
+
{{#lsth:Yasaka Kanako/Spell card|Danh sách}}
| titlestyle = background: #87ceeb; text-align:center
 
| bodystyle  = border: 2px solid #87ceeb
 
| titleclass = spoiler-spell
 
| bodyclass  = spoiler-spell
 
}}
 
{{#lsth:List_of Spell Cards/Touhou Project 2|[[Yasaka Kanako]]}}
 
 
{{hidden end}}
 
{{hidden end}}
  
 
==Bên lề==
 
==Bên lề==
* Bóng của Kanako xuất hiện trên bìa của [[Mountain of Faith]].
+
* Bóng của Kanako xuất hiện trên bìa của ''[[Mountain of Faith]]''.
 
* Một trong những nền spell card của Kanako là {{nihongo|Hạ Xã Thu Cung|下社秋宮|Shimosha Akimiya|}}, một trong bốn công trình cấu thành nên quần thể đền Suwa.
 
* Một trong những nền spell card của Kanako là {{nihongo|Hạ Xã Thu Cung|下社秋宮|Shimosha Akimiya|}}, một trong bốn công trình cấu thành nên quần thể đền Suwa.
* Sprite của Kanako chuyển màu liên tục trong một đòn tấn công của cô, và trong spell card [[Mountain of Faith]], khi sự chuyển màu xảy ra, cô bất tử trong thời gian đó. Ngoài ra cô cũng có chuyển màu trong thời điểm kể từ khi danh hiệu của cô được giới thiệu cho tới khi nhạc nền bắt đầu được phát.
+
* Sprite của Kanako chuyển màu liên tục trong một đòn tấn công của cô. Trong spell card [["Mountain of Faith"]], khi sự chuyển màu xảy ra thì cô bất tử trong thời gian đó. Ngoài ra cô cũng có chuyển màu trong thời điểm kể từ khi danh hiệu của cô được giới thiệu cho tới khi nhạc nền bắt đầu được phát.
  
 
==Fandom==
 
==Fandom==
 
{{Fandom warning}}
 
{{Fandom warning}}
{{hidden begin
+
{{hidden teal|Kanako trong fandom}}
| title = Kanako trong fandom
 
| titlestyle = background: #47ebce; text-align:center
 
| titleclass = spoiler-fandom
 
| bodyclass  = spoiler-fandom
 
}}
 
 
*Những nhân vật thường xuất hiện cùng Kanako trong fanwork:
 
*Những nhân vật thường xuất hiện cùng Kanako trong fanwork:
 
**[[Moriya Suwako]]: Do mối quan hệ mật thiết giữa hai người, Suwako và Kanako rất thường hay được vẽ chung với nhau. Hầu hết fanart đều mô tả họ có mối quan hệ thân thiết, một số fanart khác khắc họa lại cuộc chiến giữa họ trong quá khứ.
 
**[[Moriya Suwako]]: Do mối quan hệ mật thiết giữa hai người, Suwako và Kanako rất thường hay được vẽ chung với nhau. Hầu hết fanart đều mô tả họ có mối quan hệ thân thiết, một số fanart khác khắc họa lại cuộc chiến giữa họ trong quá khứ.
 
**[[Kochiya Sanae]]: Sanae thường xuất hiện chung với Kanako và Suwako, tạo thành gia đình nhà Moriya. Kanako hay được mô tả là một người thầy/người mẹ luôn quan tâm đến Sanae.
 
**[[Kochiya Sanae]]: Sanae thường xuất hiện chung với Kanako và Suwako, tạo thành gia đình nhà Moriya. Kanako hay được mô tả là một người thầy/người mẹ luôn quan tâm đến Sanae.
* Do những cây ngự trụ của cô trông như những khẩu pháo, cộng thêm sự yêu thích của Kanako với khoa học kỹ thuật. Nhiều fan thực sự coi những cây ngự trụ đó như những khẩu pháo. Kanako cũng hay được vẽ với các loại máy móc và khoa học công nghệ, đặc biệt là [https://en.wikipedia.org/wiki/Gundam Gundam].
+
* Do những cây ngự trụ của cô trông như những khẩu pháo, cộng thêm sự yêu thích của Kanako với khoa học kỹ thuật. Nhiều fan thực sự coi những cây ngự trụ đó như những khẩu pháo.
* Kanako hay được gọi bằng biệt danh {{nihongo|"Misae"|みさえ||}}, được lấy từ nhân vật [http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Crayon_Shin-chan_characters#Shin.27ei_version Nohara Misae] trong bộ manga [http://en.wikipedia.org/wiki/Crayon_Shin-chan Crayon Shin-chan] (Shin cậu bé bút chì). Nguyên nhân của việc này bắt nguồn sự tương đồng giữa kiểu tóc của Kanako và Misae, kiểu tóc của Misae vốn nổi tiếng đến mức được gọi là {{nihongo|"tóc của Misae"|みさえヘアー|Misae heā|}}. Ngoài ra trong kết truyện B của Marisa trong [[Mountain of Faith]], ta còn có thể thấy Kanako ký đầu Marisa, động tác này cũng được Misae sử dụng, và được gọi là "cú ký đầu của Misae".
+
**Kanako cũng hay được vẽ với các loại máy móc và khoa học công nghệ, đặc biệt là [[wikipedia:Gundam|Gundam]].
 +
* Kanako hay được gọi bằng biệt danh {{nihongo|"Misae"|みさえ||}}, được lấy từ nhân vật [[wikipedia:List_of_Crayon_Shin-chan_characters#Shin.27ei_version|Nohara Misae]] trong bộ manga [[wikipedia:Crayon_Shin-chan|Crayon Shin-chan]] (Shin cậu bé bút chì). Nguyên nhân của việc này bắt nguồn sự tương đồng giữa kiểu tóc của Kanako và Misae, kiểu tóc của Misae vốn nổi tiếng đến mức được gọi là {{nihongo|"tóc của Misae"|みさえヘアー|Misae heā|}}. Ngoài ra trong kết truyện B của Marisa trong ''[[Mountain of Faith]]'', ta còn có thể thấy Kanako ký đầu Marisa, động tác này cũng được Misae sử dụng, và cũng được gọi là "cú ký đầu của Misae".
 
* Kanako, cùng với [[Yukari]] và [[Eirin]], hay được fan cho chung vào một nhóm vì họ của ba người này đều có chữ {{nihongo||八|ya|"Bát"}}, mà khi đọc lệch đi thì mang nghĩa là "già", hơn nữa ba người họ cũng được cho là trưởng thành hơn so với các nhân vật khác.
 
* Kanako, cùng với [[Yukari]] và [[Eirin]], hay được fan cho chung vào một nhóm vì họ của ba người này đều có chữ {{nihongo||八|ya|"Bát"}}, mà khi đọc lệch đi thì mang nghĩa là "già", hơn nữa ba người họ cũng được cho là trưởng thành hơn so với các nhân vật khác.
**Trong cộng đồng phương Tây, nhóm của họ có tên gọi là "Old Maid Alliance" ("Liên minh những bà hầu già"), và thường [[Yuyuko]] và [[Byakuren]] cũng nằm trong nhóm này.
+
**Trong cộng đồng phương Tây, nhóm của họ có tên gọi là "Old Maid Alliance" ("Liên minh những bà già"), đôi khi [[Yuyuko]] và [[Byakuren]] cũng nằm trong nhóm này.
 
* Có lẽ cũng vì Kanako trông trưởng thành, rất nhiều (hầu hết) fanwork đều mô tả cô với vòng một lớn.
 
* Có lẽ cũng vì Kanako trông trưởng thành, rất nhiều (hầu hết) fanwork đều mô tả cô với vòng một lớn.
 
{{hidden end}}
 
{{hidden end}}
  
 
==Thông tin cá nhân==
 
==Thông tin cá nhân==
{{hidden begin
+
{{hidden green|''[[Mountain of Faith]]'' - [[Mountain of Faith/Thông tin cá nhân|キャラ設定.txt]]}}
| title = [[Mountain of Faith]] - [[Thông tin cá nhân/Mountain of Faith|キャラ設定.txt]]
+
{{#lsth:Mountain of Faith/Thông tin cá nhân|[[Yasaka Kanako]]}}
| titlestyle = background: #b9d379; text-align:center
+
{{hidden end}}
| titleclass = spoiler-profile
+
{{hidden green|''[[Subterranean Animism]]'' - [[Subterranean Animism/Thông tin cá nhân|キャラ設定.txt]]}}
| bodyclass  = spoiler-profile
+
{{#lsth:Subterranean Animism/Thông tin cá nhân|[[Yasaka Kanako]]}}
}}
+
{{hidden end}}
{{#lsth:Thông tin cá nhân/Mountain of Faith|[[Yasaka Kanako]]}}
 
{{hidden end}}<hr>
 
{{hidden begin
 
| title = [[Subterranean Animism]] - [[Thông tin cá nhân/Subterranean Animism|キャラ設定.txt]]
 
| titlestyle = background: #b9d379; text-align:center
 
| titleclass = spoiler-profile
 
| bodyclass  = spoiler-profile
 
}}
 
{{#lsth:Thông tin cá nhân/Subterranean Animism|[[Yasaka Kanako]]}}
 
{{hidden end}}<hr>
 
  
 
==Thư viện ảnh==
 
==Thư viện ảnh==
<gallery>File:Th10cover.jpg|Ảnh bìa của [[Mountain of Faith]] với bóng của Kanako
+
;Game
File:SSIBKanako.jpg|Kanako trong [[Silent Sinner in Blue]]
+
<gallery>
File:MOFI8.jpg|Kanako xuất hiện trên ảnh minh họa của [[TOKIAME]] vẽ cho [[Chara☆Mel]]
+
File:Th10cover.jpg|Ảnh bìa của ''[[Mountain of Faith]]'' (với bóng của Kanako)
File:WaHHKanako.png|Kanako trong [[Wild and Horned Hermit]]
+
</gallery>
File:ThGK_Bunbunmaru6.jpg|Kanako trong [[Symposium of Post-mysticism]]
+
;Ấn phẩm
File:ThGKPartI.png|Kanako cùng với [[Marisa]] [[Miko]] trong [[Symposium of Post-mysticism]]
+
<gallery>
File:ThGKPartIV.png|Kanako cùng với [[Utsuho]] trong [[Symposium of Post-mysticism]]</gallery>
+
File:SSIBKanako.jpg|''[[Silent Sinner in Blue]]''
 +
File:ThGK_Bunbunmaru6.jpg|''[[Symposium of Post-mysticism]]''
 +
File:ThGKPartI.png|''[[Symposium of Post-mysticism]]'' (cùng với [[Marisa]] [[Miko]])
 +
File:ThGKPartIV.png|''[[Symposium of Post-mysticism]]'' (cùng với [[Utsuho]])
 +
File:GoMSigil-Kanako.jpg|Biểu tượng trong ''[[The Grimoire of Marisa]]''
 +
File:MOFI8.jpg|Ảnh minh họa của [[TOKIAME]] vẽ cho [[Chara☆Mel]] (cùng [[Reimu]] [[Marisa]])
 +
File:WaHHKanako.png|''[[Wild and Horned Hermit]]''
 +
</gallery>
  
 
==Sprite==
 
==Sprite==
 
{{Sprite
 
{{Sprite
 
  | file = [[File:Th10KanakoSprite.png]]
 
  | file = [[File:Th10KanakoSprite.png]]
  | desc = Sprite của Kanako trong [[Mountain of Faith]]
+
  | desc = ''[[Mountain of Faith]]''
 
}}
 
}}
 
{{Sprite
 
{{Sprite
 
  | file = [[File:Th10KanakoYasakaOnbashira.png]]
 
  | file = [[File:Th10KanakoYasakaOnbashira.png]]
  | desc = Sprite của Kanako cùng với các ngự trụ trong [[Mountain of Faith]]
+
  | desc = ''[[Mountain of Faith]]'' (cùng với các ngự trụ)
 
}}
 
}}
 
{{Sprite
 
{{Sprite
 
  | file = [[File:Th123Kanako.png]]
 
  | file = [[File:Th123Kanako.png]]
  | desc = Sprite của Kanako trong [[Touhou Hisoutensoku]]
+
  | desc = ''[[Touhou Hisoutensoku]]''
 
}}
 
}}
 
{{Sprite
 
{{Sprite
 
  | file = [[File:Th135Kanako.png]]
 
  | file = [[File:Th135Kanako.png]]
  | desc = Sprite của Kanako trong [[Hopeless Masquerade]]
+
  | desc = ''[[Hopeless Masquerade]]''
 
}}
 
}}
  
==Nguồn==
 
* [[Mountain of Faith]] - [[Các đoạn hội thoại màn 6]]; [[Thông tin cá nhân/Mountain of Faith|キャラ設定.txt]] (thông tin cá nhân)
 
* [[Silent Sinner in Blue]]
 
* [[Strange and Bright Nature Deity]]
 
* [[Touhou Hisoutensoku]]
 
* [[Grimoire of Marisa]] - [[Grimoire of Marisa/Kanako|Spell card của Yasaka Kanako]]
 
* [[Double Spoiler]] - [[Double Spoiler/Spell card/Stage 11|Bình luận spell card màn 11]]
 
* [[Wild and Horned Hermit]]
 
* [[Symposium of Post-mysticism]] - Các bài thảo luận; [[Symposium of Post-mysticism/Kanako|Yasaka Kanako]]; [[Hai luồng ý kiến về phương hướng cho tương lai của cho ngọn núi]]
 
 
==Chú thích==
 
==Chú thích==
<references/>
+
<references>
 +
<ref name="mofsuwako">''[[Mountain of Faith]]'': [[Mountain of Faith/Thông tin cá nhân#Moriya Suwako|Thông tin cá nhân của Suwako]].</ref>
 +
<ref name="sopm">''[[Symposium of Post-mysticism]]'': [[Symposium of Post-mysticism/Yasaka Kanako|Yasaka Kanako]]</ref>
 +
<ref name="sopm1">''[[Symposium of Post-mysticism]]'': [[Symposium of Post-mysticism/Phần 1|Phần 1]].</ref>
 +
<ref name="ssib6">''[[Silent Sinner in Blue]]'': Chương 6.</ref>
 +
</references>
  
 
[[de:Kanako Yasaka]]
 
[[de:Kanako Yasaka]]
Dòng 342: Dòng 294:
 
[[es:Kanako Yasaka]]
 
[[es:Kanako Yasaka]]
 
[[fr:Kanako Yasaka]]
 
[[fr:Kanako Yasaka]]
[[ja:八坂 神奈子]]
 
 
[[pt:Kanako Yasaka]]
 
[[pt:Kanako Yasaka]]
 
[[ru:Канако Ясака]]
 
[[ru:Канако Ясака]]

Phiên bản lúc 13:42, ngày 30 tháng 12 năm 2018

八坂 (やさか)  神奈子 (かなこ)
Yasaka Kanako
jasaka kanako (♫)
Yasaka Kanako
Kanako trong Mountain of Faith
Hiện thân của núi và hồ
Tên gọi khác

Yasama Kanako

Chủng loài

Kiến tạo trời

Tuổi

Trên 2000 tuổi

Công việc

Thần của Thủ Thỉ Thần Xã

Nơi sinh sống / hoạt động

Yasaka Kanako (八坂 神奈子 Yasaka Kanako) là một hồn thiêng, cô từng sống ở thế giới bên ngoài, nhưng vì sự suy giảm đức tin cho hồn thiêng nhanh chóng của con người, cô đã quyết định chuyển vào Ảo Tưởng Hương để xây dựng cuộc sống mới. Cô xuất hiện lần đầu trong Mountain of Faith.

Thông tin[sửa]

Kanako là một hồn thiêng, trong quá khứ cô vốn là thần bão tố, nhưng hiện tại cô là một thần núi, có lẽ là để phù hợp hơn với vai trò hiện nay của mình, và cô cũng từng nói ý định của mình là trở thành một hồn thiêng của khoa học kỹ thuật. Vì hồn thiêng có thể dễ dàng thay đổi bản chất của mình bằng cách tung ra những thần thoại về bản thân họ nên việc này không phải là một việc quá lạ lẫm. Là một hồn thiêng, có thể tin rằng cô từng là một con người, nhưng ta không biết được nhân dạng của cô ra sao, hay thậm chí là việc cô là một người hay một nhóm người.[1]

Cô cùng với Suwako được mô tả là những vị thần có cơ thể thực sự,[2] có nghĩa là họ có thể hành động và di chuyển mà không cần vật chứa. Mặt khác khi được lập đền hoặc được triệu hồi ở đâu đó họ vẫn có thể tách một phần linh hồn mình ra để đáp ứng lời kêu gọi.

Tính cách[sửa]

Thông qua những dự định và biểu hiện của cô, ta có thể thấy cô là người thực dụng. Cô có vẻ sẵn sàng làm mọi thứ để có được đức tin, thậm chí tung ra những chiêu trò không được tốt đẹp lắm để lôi kéo người khác. Cô đặc biệt rất thích đổi mới công nghệ, và có xu hướng bỏ qua truyền thống.[1] Một trong những thứ chứng minh điều đó là việc cô sẵn sàng từ bỏ thế giới bên ngoài để bắt đầu một khởi đầu hoàn toàn mới trong Ảo Tưởng Hương, và cô rất hứng thú về sự công nghiệp hóa của chính quê hương mình.

Cô là người có tính thích trấn áp và luôn tự cho mình đúng. Vẻ bề ngoài phô trương của cô cũng dùng để trấn áp người đối diện. Tính tình của cô cho thấy cô là người đáng tin cậy, điều này giúp cô thu thập đức tin, nhưng như Akyuu đã chỉ ra, những người như cô cũng là những kẻ lừa đảo rất giỏi.[1]

Cô không có thái độ thù địch với con người, nhưng cũng như các hồn thiêng khác, người nào bất kính với cô sẽ bị nguyền rủa, và Kanako còn là người rất nóng nảy. Tuy nhiên cô lại dễ bị thuyết phục bởi quà cáp, vì thế người ta được khuyên là chuẩn bị đầy đủ cống phẩm nếu lỡ bất kính với cô.[1]

Năng lực[sửa]

Ảnh minh họa spell card của Kanako The Grimoire of Marisa.
Năng lực kiến tạo trời

Kanako có năng lực kiến tạo "trời" ( qian, "Càn"), ngược lại với Suwako, người có năng lực kiến tạo "đất" ( kun, "Khôn"). Quẻ càn (), đại diện cho trời, là một trong tám quẻ của bát quái, nó còn đại diện cho hướng nam (theo Tiền Thiên Bát Quái) hoặc hướng tây bắc (theo Hậu Thiên Bát Quái), người cha, sự sáng tạo, sự khỏe mạnh (tráng kiện).

Trong vai trò là một vị thần gió, cô có khả năng điều khiển thời tiết nói chung, và gọi mưa gọi gió nói riêng. Nói cách khác cô là một nữ thần nông nghiệp, và việc gọi mưa gió hỗ trợ cho mùa màng bội thu là một trong những cách thu thập đức tin tốt nhất.[cần dẫn nguồn] Tuy nhiên bản thân năng lực của cô vẫn là một điều bí ẩn (ta chỉ biết về chúng thông qua lời nói của chính cô). Cùng với Suwako, Kanako có khả năng thực hiện những công việc thay đổi địa hình như mở ra một cái hố trên mặt đất.

Kanako cũng cho thấy năng lực tạo ra những con đường và các công trình lớn. Một trong những công trình biểu trưng cho khả năng của cô chính là Mệnh Liên Tự khi cô xây xong nó chỉ trong một đêm.[cần dẫn nguồn]

Spell card

Các spell card của Kanako liên quan tới các kỳ quan của đền Suwa, ví dụ như Divine Festival "Expanded Onbashira", Mystery "Kuzui Clear Water", Heaven's Stream "Miracle of Otensui", vv... Một vài spell card của cô sử dụng những ngự trụ để tấn công dưới dạng một thanh danmaku dài màu đỏ đặc trưng. Ngoài ra ta có thể thấy bốn cây ngự trụ ở sau lưng Kanako cũng có thể dùng để bắn danmaku.

Nghề nghiệp[sửa]

Kanako là một vị thần của Thủ Thỉ Thần Xã, và là người điều hành nơi đây, mặc dù thực tế chủ của nó là Suwako.[3]

Sở hữu[sửa]

Kanako sở hữu một lượng lớn các ngự trụ, chúng được cô dùng để bắn danmaku tấn công, cũng như trở thành một loại danmaku để bắn tới đối phương.

Thiết kế[sửa]

Tên gọi[sửa]

Ý nghĩa những chữ trong họ Yasaka:

  • ya (, "Bát", nghĩa là "số tám" (8), ở đây có thể hiểu là "vô vàn", "rất nhiều").
  • saka (, "Phản", nghĩa là "cái dốc").

Ý nghĩa những chữ trong tên Kanako:

  • ka (, "Thần", trong "thần thánh").
  • na (, "Nại", là viết tắt của 奈良 (Nano), đây là thành phố thủ phủ của quận Nara).
  • ko (, "Tử", nghĩa là "đứa con", ngoài ra đây cũng là một hậu tố thường xuất hiện trong tên của phụ nữ).

Ngoại hình[sửa]

Mountain of Faith

Kanako có tóc ngắn bồng bềnh màu xanh dương, mắt màu đỏ. Cô mang áo đỏ, tay áo dài màu trắng. Cô mang váy dài màu đỏ thẫm, chân váy màu tươi hơn và có hoa văn. Trước ngực áo của cô có gắn một chiếc gương tròn. Cô mang guốc bện bằng thừng. Quấn quanh cổ và hông của cô là hai sợi chú liên thừng. Trên đầu cô có quấn một sợi chú liên thừng và hai vật trang trí màu đỏ trông như hai chiếc lá. Sau lưng cô là một vòng chú liên thừng rất lớn có gắn 6 sợi chỉ thùy ở nửa trên và 2 sợi chỉ thùy ở hai bên. Vòng chú liên thừng này không chỉ tượng trưng cho sự tái sinh, nó còn được dùng như một sự nhắc nhở với Suwako rằng trong quá khứ cô đã bị Kanako đánh bại.[4]

Trong chiến đấu ta có thể thấy có 4 chiếc ngự trụ được gắn vào hai bên người cô và hoạt động như một vật bắn danmaku.

Hopeless Masquerade

Trong Hopeless Masquerade, Kanako không mang theo vòng chú liên thừng lớn sau lưng nữa.

Quá khứ[sửa]

Trong quá khứ Kanako là một vị thần của Yamato (người Nhật Bản hiện đại), cô là người đã mở cuộc chinh phạt vùng Moriya, vốn là nơi sinh sống của thần bản địa Moriya Suwako. Bằng cách dùng một sợi dây leo mỏng làm gỉ sét hết toàn bộ vũ khí bằng sắt của Suwako, Kanako đã chiến thắng. Tuy nhiên người dân ở vùng Moriya rất khó chấp nhận vị thần mới đến này, vậy nên Kanako đã mượn sức mạnh của Suwako để cai trị người dân. Cuối cùng Kanako là vị thần của vùng này trên danh nghĩa, nhưng Suwako vẫn là vị thần thực sự của nơi đây.

Sau đó, người Yamato đã dần nhận ra số phận của một con người là phải chết, và bắt đầu mất niềm tin vào sự vĩnh cửu. Bên cạnh đó họ không ngừng tìm ra những thành tựu mới giúp mùa màng của mình chống lại sự khắc nghiệt của mưa và gió. Niềm tin của con người vào khoa học khiến những vị thần như Kanako dần mất đi đức tin, cũng như sức mạnh của mình.

Trước tình hình đó, Kanako đã quyết định chơi một canh bạc: cô sẽ chuyển đền của mình, Thủ Thỉ Thần Xã, đến Ảo Tưởng Hương và thu thập đức tin của con người và yêu quái ở đây. Mặc dù điều này đánh đổi bằng việc Kanako mất đi toàn bộ đức tin ở thế giới bên ngoài. Kế hoạch của cô có vẻ đã thành công khi giờ cô đã được chấp nhận là vị thần mới của núi Yêu Quái, và nhận được đức tin từ thiển cẩuhà đồng sống ở đây. Cô đã không nhận ra rằng bên cạnh việc cô nhận được lượng đức tin lớn từ chúng, các yêu quái ở trên núi cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Lo ngại tới cân bằng sức mạnh của Ảo Tưởng Hương, Kanako cũng đã quyết định rằng cô cần phải có đức tin từ con người và yêu quái ở dưới núi nữa. Và để làm điều đó cô phải sử dụng Bác Lệ Thần Xã của Reimu một cách hợp lý để đạt được mục đích của mình.[cần dẫn nguồn]

Nghi vấn và giả thuyết[sửa]

※ Cảnh báo: Tất cả thông tin trong mục này, ngoại trừ các bằng chứng, đều không hề mang tính chính thức. ※
Về hình mẫu tạo ra nhân vật Kanako

Kanako có thể được tạo ra dựa theo Yasakatome, một nữ thần được lập đền ở vùng hồ Suwa, thuộc đền Suwa. Trong quá khứ thì Takeminakata-no-kami, một Kuni-tsu-Kami (国津神, "Quốc Tân Thần", những vị thần đến từ đất) đã thua trong một trận đấu với Takemikazuchi. Ông đã tháo chạy tới vùng Suwa. Tại đây ông tiếp tục chiến đấu với thần Moreya-no-kami (洩矢神), thần bản địa ở nơi đây, và đã chiến thắng bằng cách sử dụng một sợi dây tử đằng. Sau đó ông tiếp tục đi qua bên kia hồ Suwa để gặp vợ mình là nữ thần Yasakatome. Yasakatome có tên khá giống với họ Yasaka của Kanako, ngoài ra chi tiết Kanako đánh bại Suwako bằng một sợi dây leo dày có thể được lấy từ chi tiết Takeminataka-no-kami đánh bại Moreya-no-kami bằng dây tử đằng. Và cuối cùng Moreya-no-kami cũng được cho là hình mẫu tạo nên nhân vật Suwako, khiến mọi chi tiết trở nên ăn khớp với nhau.

Đền Suwa của Moreya-no-kami và đền của Yasakatome được dựng đền ở hai bên bờ hồ Suwa, điều này có thể là lý giải cho cuộc xung đột của họ trong quá khứ.

Vai trò[sửa]

※ Cảnh báo: Tiết lộ cốt truyện. ※

Các mối quan hệ[sửa]

Moriya Suwako

Suwako là một trong những vị thần khác của Thủ Thỉ Thần Xã, và vốn cũng là chủ nhân thực sự của nơi đây. Trong quá khứ Kanako đã đến xâm chiếm vùng đất nơi Suwako sinh sống và đánh bại được cô, nhưng sau cùng vẫn phải nhờ cô để tiếp tục cai trị người dân nơi đây. Mặc dù mối quan hệ giữa họ hiện tại rất tốt, họ cũng thường hay cãi nhau.

Kochiya Sanae

Sanae là vu nữ người thờ phụng Kanako, tuy nhiên bản thân cô cũng là một hiện nhân thần, và có thể coi như một vị thần.

Reiuji Utsuho

Nhờ vào gợi ý của Kanako, Utsuho đã hấp thụ Yatagarasu và có được sức mạnh điều khiển phản ứng nhiệt hạch. Tuy nhiên có vẻ như cho tới tận sự kiện diễn ra trong Touhou Hisoutensoku, Utsuho vẫn không biết Kanako là người đã cho mình sức mạnh.

Spell Card[sửa]

Bên lề[sửa]

  • Bóng của Kanako xuất hiện trên bìa của Mountain of Faith.
  • Một trong những nền spell card của Kanako là Hạ Xã Thu Cung (下社秋宮 Shimosha Akimiya), một trong bốn công trình cấu thành nên quần thể đền Suwa.
  • Sprite của Kanako chuyển màu liên tục trong một đòn tấn công của cô. Trong spell card "Mountain of Faith", khi sự chuyển màu xảy ra thì cô bất tử trong thời gian đó. Ngoài ra cô cũng có chuyển màu trong thời điểm kể từ khi danh hiệu của cô được giới thiệu cho tới khi nhạc nền bắt đầu được phát.

Fandom[sửa]

※ Cảnh báo: Bất kỳ chi tiết nào được mô tả trong mục này đều hoàn toàn là hư cấu và không phải là các thông tin chính thức của nhân vật ※

Thông tin cá nhân[sửa]

Thư viện ảnh[sửa]

Game
Ấn phẩm

Sprite[sửa]

Th10KanakoYasakaOnbashira.png
Mountain of Faith (cùng với các ngự trụ)

Chú thích[sửa]