Khác biệt giữa các bản “Touhou Wiki”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Dòng 5: Dòng 5:
 
<div class="text_box main_content_textbox">Chào mừng đến với Touhou wiki!
 
<div class="text_box main_content_textbox">Chào mừng đến với Touhou wiki!
 
</div>
 
</div>
 +
<div class="main_stick_image">[[File:StickImageCirno.png]]</div>
 
[[Touhou Project]] là một sê-ri game với dòng game chính là thể loại bắn danmaku màn hình dọc một người chơi được làm bởi [[Team Shanghai Alice]], ngoài ra còn có các thể loại phái sinh khác mà tiêu biểu là các tựa game đối kháng (được làm với sự hợp tác của [[Twilight Frontier]]).
 
[[Touhou Project]] là một sê-ri game với dòng game chính là thể loại bắn danmaku màn hình dọc một người chơi được làm bởi [[Team Shanghai Alice]], ngoài ra còn có các thể loại phái sinh khác mà tiêu biểu là các tựa game đối kháng (được làm với sự hợp tác của [[Twilight Frontier]]).
 
Touhou wiki bao gồm các trang về mọi khía cạnh của dòng Touhou chính thức. Chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến, đóng góp của người đọc. Luôn ghi nhớ về các chính sách, bản quyền và hướng dẫn chỉnh sửa trước khi bạn bắt tay vào thực hiện công việc của mình.
 
Touhou wiki bao gồm các trang về mọi khía cạnh của dòng Touhou chính thức. Chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến, đóng góp của người đọc. Luôn ghi nhớ về các chính sách, bản quyền và hướng dẫn chỉnh sửa trước khi bạn bắt tay vào thực hiện công việc của mình.
Dòng 13: Dòng 14:
 
<div class="text_box main_news_textbox">Tin tức
 
<div class="text_box main_news_textbox">Tin tức
 
</div>
 
</div>
 +
<div class="main_stick_image">[[File:StickImageLily.png]]</div>
 
{{new}}
 
{{new}}
 
</div>
 
</div>
Dòng 19: Dòng 21:
 
<div class="text_box main_wiki_textbox">Từ điển
 
<div class="text_box main_wiki_textbox">Từ điển
 
</div>
 
</div>
* [[Nhân vật|Các nhân vật trong Touhou]]
+
<div class="main_stick_image">[[File:StickImageDaiyousei.png]]</div>
* [[Địa điểm|Các địa điểm trong Touhou]]
+
[[Nhân vật|Các nhân vật trong Touhou]]
* [[Chủng loài|Các chủng loài trong Touhou]]
+
[[Địa điểm|Các địa điểm trong Touhou]]
* [[Đồ vật|Các đồ vật trong Touhou]]
+
[[Chủng loài|Các chủng loài trong Touhou]]
* [[Thuật ngữ|Bảng tra cứu các từ viết tắt và thuật ngữ]]
+
[[Đồ vật|Các đồ vật trong Touhou]]
 +
[[Thuật ngữ|Bảng tra cứu các từ viết tắt và thuật ngữ]]
 
</div>
 
</div>
 
<div style="height: 2px"></div>
 
<div style="height: 2px"></div>
 
<div class="main_box main_other">
 
<div class="main_box main_other">
<div class="text_box main_wiki_other">Khác
+
<div class="text_box main_other_textbox">Khác
 
</div>
 
</div>
 +
<div class="main_stick_image">[[File:StickImageClownpiece.png]]</div>
 
[[Buying Stuff|Đặt mua]]<br />
 
[[Buying Stuff|Đặt mua]]<br />
 
[[Game Tools and Modifications|Công cụ và mod]]<br />
 
[[Game Tools and Modifications|Công cụ và mod]]<br />
 
[[Running in Linux and Mac OS X|Hỗ trợ trên Linux và Mac OS X]]<br />
 
[[Running in Linux and Mac OS X|Hỗ trợ trên Linux và Mac OS X]]<br />
 
[[Links|Các liên kết]]<br />
 
[[Links|Các liên kết]]<br />
<div class="text_box main_wiki_other">Các bài viết cần quan tâm
+
<div class="text_box main_other_textbox">Các bài viết cần quan tâm
 
</div>
 
</div>
 
[[:Category:Summarize|Bài viết cần tóm tắt]]<br />
 
[[:Category:Summarize|Bài viết cần tóm tắt]]<br />
Dòng 51: Dòng 55:
 
<div class="text_box main_game_textbox">Game
 
<div class="text_box main_game_textbox">Game
 
</div>
 
</div>
 +
<div class="main_stick_image">[[File:StickImageSunny.png]]</div>
 
'''Dòng PC-98'''<br />
 
'''Dòng PC-98'''<br />
 
[[File:Icon_th01.png|16px|link=Highly Responsive to Prayers]] [[Highly Responsive to Prayers|<small>'''TH01'''</small> Highly Responsive to Prayers]]<br />
 
[[File:Icon_th01.png|16px|link=Highly Responsive to Prayers]] [[Highly Responsive to Prayers|<small>'''TH01'''</small> Highly Responsive to Prayers]]<br />
Dòng 78: Dòng 83:
 
[[File:Icon th15.png|16px|link=Legacy of Lunatic Kingdom]] [[Legacy of Lunatic Kingdom|<small>'''TH15'''</small> Legacy of Lunatic Kingdom]]  
 
[[File:Icon th15.png|16px|link=Legacy of Lunatic Kingdom]] [[Legacy of Lunatic Kingdom|<small>'''TH15'''</small> Legacy of Lunatic Kingdom]]  
 
<br /><br /><br />
 
<br /><br /><br />
'''Other Games'''<br />
+
'''Các game khác'''<br />
 
[[Gold Rush]]<br />
 
[[Gold Rush]]<br />
 
</div>
 
</div>
Dòng 86: Dòng 91:
 
<div class="text_box main_music_textbox">CD nhạc
 
<div class="text_box main_music_textbox">CD nhạc
 
</div>
 
</div>
 +
<div class="main_stick_image">[[File:StickImageLuna.png]]</div>
 
'''CD sưu tập nhạc của ZUN'''<br />
 
'''CD sưu tập nhạc của ZUN'''<br />
 
[[Dolls in Pseudo Paradise]]<br />
 
[[Dolls in Pseudo Paradise]]<br />
Dòng 123: Dòng 129:
 
<div class="text_box main_print_textbox">Ấn phẩm
 
<div class="text_box main_print_textbox">Ấn phẩm
 
</div>
 
</div>
 +
<div class="main_stick_image">[[File:StickImageStar.png]]</div>
 
'''Touhou Kourindou'''<br />
 
'''Touhou Kourindou'''<br />
 
[[Curiosities of Lotus Asia]]<br /><br />
 
[[Curiosities of Lotus Asia]]<br /><br />

Phiên bản lúc 09:45, ngày 14 tháng 7 năm 2016

Chào mừng đến với Touhou wiki!
StickImageCirno.png

Touhou Project là một sê-ri game với dòng game chính là thể loại bắn danmaku màn hình dọc một người chơi được làm bởi Team Shanghai Alice, ngoài ra còn có các thể loại phái sinh khác mà tiêu biểu là các tựa game đối kháng (được làm với sự hợp tác của Twilight Frontier). Touhou wiki bao gồm các trang về mọi khía cạnh của dòng Touhou chính thức. Chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến, đóng góp của người đọc. Luôn ghi nhớ về các chính sách, bản quyền và hướng dẫn chỉnh sửa trước khi bạn bắt tay vào thực hiện công việc của mình.

Tin tức
StickImageLily.png

Bản mẫu:New