Khác biệt giữa các bản “Touhou Wiki”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Không hiển thị 28 phiên bản của 2 người dùng ở giữa)
Dòng 3: Dòng 3:
 
<td style="width: 75%">
 
<td style="width: 75%">
 
<div class="main_box main_content">
 
<div class="main_box main_content">
<div class="text_box main_content_textbox">Chào mừng đến với Touhou wiki!
+
<div class="text_box main_content_textbox" style="text-align: center">Chào mừng đến với Touhou wiki!
 
</div>
 
</div>
[[Touhou Project]] là một sê-ri game với dòng game chính là thể loại bắn danmaku màn hình dọc một người chơi được làm bởi [[Team Shanghai Alice]], ngoài ra còn có các thể loại phái sinh khác mà tiêu biểu là các tựa game đối kháng (được làm với sự hợp tác của [[Twilight Frontier]]).
+
<div class="main_stick_image">[[File:StickImageCirno.png]]</div><br />
Touhou wiki bao gồm các trang về mọi khía cạnh của dòng Touhou chính thức. Chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến, đóng góp của người đọc. Luôn ghi nhớ về các chính sách, bản quyền và hướng dẫn chỉnh sửa trước khi bạn bắt tay vào thực hiện công việc của mình.
+
[[Touhou Project]] là một sê-ri game với dòng game chính là thể loại bắn danmaku màn hình dọc một người chơi được làm bởi [[Team Shanghai Alice]], ngoài ra còn có các thể loại phái sinh khác mà tiêu biểu là các tựa game đối kháng (được làm với sự hợp tác của [[Twilight Frontier]]).<br />
 +
Touhou wiki bao gồm các trang về mọi khía cạnh của dòng Touhou chính thức. Chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến, đóng góp của người đọc. Luôn ghi nhớ về các chính sách, bản quyền và hướng dẫn chỉnh sửa trước khi bạn bắt tay vào thực hiện công việc của mình. Nếu muốn giúp đỡ chúng tôi, xin hãy bắt đầu bằng việc [https://vi.touhouwiki.net/wiki/Special:RequestAccount tạo tài khoản].
 
</div>
 
</div>
 
</td>
 
</td>
<td rowspan="2" style="width: 25%">
+
<td rowspan="2" style="width: 25%; vertical-align: top">
 
<div class="main_box main_news">
 
<div class="main_box main_news">
 
<div class="text_box main_news_textbox">Tin tức
 
<div class="text_box main_news_textbox">Tin tức
 
</div>
 
</div>
{{new}}
+
<div class="main_stick_image">[[File:StickImageLily.png]]</div>
 +
{{News}}
 
</div>
 
</div>
<div style="height: 1px"></div>
+
<div style="height: 4px"></div>
 
<div class="main_box main_wiki">
 
<div class="main_box main_wiki">
 
<div class="text_box main_wiki_textbox">Từ điển
 
<div class="text_box main_wiki_textbox">Từ điển
 
</div>
 
</div>
* [[Nhân vật|Các nhân vật trong Touhou]]
+
<div style="border: 2px solid #15dd15; border-radius: 5px"></div>
* [[Địa điểm|Các địa điểm trong Touhou]]
+
<div class="main_stick_image">[[File:StickImageDaiyousei.png]]</div>
* [[Chủng loài|Các chủng loài trong Touhou]]
+
[[Nhân vật|Các nhân vật trong Touhou]]<br />
* [[Đồ vật|Các đồ vật trong Touhou]]
+
[[Địa điểm|Các địa điểm trong Touhou]]<br />
* [[Thuật ngữ|Bảng tra cứu các từ viết tắt và thuật ngữ]]
+
[[Chủng loài|Các chủng loài trong Touhou]]<br />
 +
[[Đồ vật|Các đồ vật trong Touhou]]<br />
 +
[[Thuật ngữ|Bảng tra cứu từ viết tắt và thuật ngữ]]
 
</div>
 
</div>
<div style="height: 1px"></div>
+
<div style="height: 4px; border-bottom: 2px solid black"></div>
 
<div class="main_box main_other">
 
<div class="main_box main_other">
<div class="text_box main_wiki_other">Khác
+
<div class="text_box main_other_textbox">Khác
 
</div>
 
</div>
 +
<div class="main_stick_image">[[File:StickImageClownpiece.png]]</div>
 
[[Buying Stuff|Đặt mua]]<br />
 
[[Buying Stuff|Đặt mua]]<br />
 
[[Game Tools and Modifications|Công cụ và mod]]<br />
 
[[Game Tools and Modifications|Công cụ và mod]]<br />
 
[[Running in Linux and Mac OS X|Hỗ trợ trên Linux và Mac OS X]]<br />
 
[[Running in Linux and Mac OS X|Hỗ trợ trên Linux và Mac OS X]]<br />
 
[[Links|Các liên kết]]<br />
 
[[Links|Các liên kết]]<br />
<div class="text_box main_wiki_other">Các bài viết cần quan tâm
+
<div class="text_box main_other_textbox">Các bài viết cần quan tâm
 
</div>
 
</div>
 
[[:Category:Summarize|Bài viết cần tóm tắt]]<br />
 
[[:Category:Summarize|Bài viết cần tóm tắt]]<br />
Dòng 45: Dòng 50:
 
<tr>
 
<tr>
 
<td>
 
<td>
<table class="main_sub_table">
+
<div class="main_box_cat main_game">
<tr>
 
<td>
 
<div class="main_box main_game">
 
 
<div class="text_box main_game_textbox">Game
 
<div class="text_box main_game_textbox">Game
 
</div>
 
</div>
 +
<div style="border: 2px solid #ff1a1a; border-radius: 5px"></div>
 +
<div class="main_stick_image">[[File:StickImageSunny.png]]</div>
 
'''Dòng PC-98'''<br />
 
'''Dòng PC-98'''<br />
 
[[File:Icon_th01.png|16px|link=Highly Responsive to Prayers]] [[Highly Responsive to Prayers|<small>'''TH01'''</small> Highly Responsive to Prayers]]<br />
 
[[File:Icon_th01.png|16px|link=Highly Responsive to Prayers]] [[Highly Responsive to Prayers|<small>'''TH01'''</small> Highly Responsive to Prayers]]<br />
Dòng 76: Dòng 80:
 
[[File:Icon th143.png|16px|link=Impossible Spell Card]] [[Impossible Spell Card|<small>'''TH14.3'''</small> Impossible Spell Card]]<br />
 
[[File:Icon th143.png|16px|link=Impossible Spell Card]] [[Impossible Spell Card|<small>'''TH14.3'''</small> Impossible Spell Card]]<br />
 
[[File:Icon th145.png|16px||link=Urban Legend in Limbo]] [[Urban Legend in Limbo|<small>'''TH14.5'''</small> Urban Legend in Limbo]]<br />
 
[[File:Icon th145.png|16px||link=Urban Legend in Limbo]] [[Urban Legend in Limbo|<small>'''TH14.5'''</small> Urban Legend in Limbo]]<br />
[[File:Icon th15.png|16px|link=Legacy of Lunatic Kingdom]] [[Legacy of Lunatic Kingdom|<small>'''TH15'''</small> Legacy of Lunatic Kingdom]]  
+
[[File:Icon th15.png|16px|link=Legacy of Lunatic Kingdom]] [[Legacy of Lunatic Kingdom|<small>'''TH15'''</small> Legacy of Lunatic Kingdom]]<br />
 +
[[File:Icon th155.png|16px|link=Antinomy of Common Flowers]] [[Antinomy of Common Flowers|<small>'''TH15.5'''</small> Antinomy of Common Flowers]]<br />
 +
[[File:Icon th16.png|16px|link=Hidden Star in Four Seasons]] [[Hidden Star in Four Seasons|<small>'''TH16'''</small> Hidden Star in Four Seasons]]
 
<br /><br /><br />
 
<br /><br /><br />
'''Other Games'''<br />
+
'''Các game khác'''<br />
 
[[Gold Rush]]<br />
 
[[Gold Rush]]<br />
 
</div>
 
</div>
</td>
+
<div class="main_box_cat main_music">
<td>
 
<div class="main_box main_music">
 
 
<div class="text_box main_music_textbox">CD nhạc
 
<div class="text_box main_music_textbox">CD nhạc
 
</div>
 
</div>
 +
<div style="border: 2px solid #df9f00; border-radius: 5px"></div>
 +
<div class="main_stick_image">[[File:StickImageLuna.png]]</div>
 
'''CD sưu tập nhạc của ZUN'''<br />
 
'''CD sưu tập nhạc của ZUN'''<br />
 
[[Dolls in Pseudo Paradise]]<br />
 
[[Dolls in Pseudo Paradise]]<br />
Dòng 95: Dòng 101:
 
[[Trojan Green Asteroid]]<br />
 
[[Trojan Green Asteroid]]<br />
 
[[Neo-traditionalism of Japan]]<br />
 
[[Neo-traditionalism of Japan]]<br />
[[Dr. Latency's Freak Report]]<br /><br />
+
[[Dr. Latency's Freak Report]]<br />
 +
[[Dateless Bar "Old Adam"]]<br /><br />
 
'''Akyu's Untouched Score'''<br />
 
'''Akyu's Untouched Score'''<br />
 
[[Akyu's Untouched Score vol.1|Volume 1]] (TH04)<br />
 
[[Akyu's Untouched Score vol.1|Volume 1]] (TH04)<br />
Dòng 107: Dòng 114:
 
[[Touhou Hisoutensoku OST|OST của Touhou Hisoutensoku]]<br />
 
[[Touhou Hisoutensoku OST|OST của Touhou Hisoutensoku]]<br />
 
[[Hopeless Masquerade OST|OST của Hopeless Masquerade]]<br />
 
[[Hopeless Masquerade OST|OST của Hopeless Masquerade]]<br />
[[Urban Legend in Limbo OST|OST của Urban Legend in Limbo]]<br /><br />
+
[[Urban Legend in Limbo OST|OST của Urban Legend in Limbo]]<br />
 +
[[Urban Legend in Limbo OST (PS4)|OST của Urban Legend in Limbo (PS4)]]<br />
 +
[[Antinomy of Common Flowers OST|OST của Antinomy of Common Flowers]]<br /><br />
 
'''CD nhạc đính kèm'''<br />
 
'''CD nhạc đính kèm'''<br />
 
[[Bohemian Archive in Japanese Red (CD)|CD của Bohemian Archive in Japanese Red]]<br />
 
[[Bohemian Archive in Japanese Red (CD)|CD của Bohemian Archive in Japanese Red]]<br />
Dòng 115: Dòng 124:
 
[[Silent Sinner in Blue (CD)|CD của Silent Sinner in Blue]]<br />
 
[[Silent Sinner in Blue (CD)|CD của Silent Sinner in Blue]]<br />
 
[[Eastern and Little Nature Deity (CD)|CD của Eastern Deity]]<br />
 
[[Eastern and Little Nature Deity (CD)|CD của Eastern Deity]]<br />
CD của Strange Deity: [[Strange and Bright Nature Deity 1 (CD)|CD 1]]/[[Strange and Bright Nature Deity 2 (CD)|CD 2]]/[[Strange and Bright Nature Deity 3 (CD)|CD 3]]<br />
+
CD của Strange and Bright Nature Deity: [[Strange and Bright Nature Deity 1 (CD)|CD 1]]/[[Strange and Bright Nature Deity 2 (CD)|CD 2]]/[[Strange and Bright Nature Deity 3 (CD)|CD 3]]<br />
CD của Strange Deity: [[Oriental Sacred Place 1 (CD)|CD 1]]/[[Oriental Sacred Place 2 (CD)|CD 2]]/[[Oriental Sacred Place 3 (CD)|CD 3]]<br />
+
CD của Oriental Sacred Place: [[Oriental Sacred Place 1 (CD)|CD 1]]/[[Oriental Sacred Place 2 (CD)|CD 2]]/[[Oriental Sacred Place 3 (CD)|CD 3]]<br />
 +
[[Forbidden Scrollery (CD)|CD của Forbidden Scrollery]]<br />
 
</div>
 
</div>
</td>
+
<div class="main_box_cat main_print">
<td>
 
<div class="main_box main_print">
 
 
<div class="text_box main_print_textbox">Ấn phẩm
 
<div class="text_box main_print_textbox">Ấn phẩm
 
</div>
 
</div>
 +
<div style="border: 2px solid #1a1aff; border-radius: 5px"></div>
 +
<div class="main_stick_image">[[File:StickImageStar.png]]</div>
 
'''Touhou Kourindou'''<br />
 
'''Touhou Kourindou'''<br />
 
[[Curiosities of Lotus Asia]]<br /><br />
 
[[Curiosities of Lotus Asia]]<br /><br />
Dòng 143: Dòng 153:
 
[[Perfect Memento in Strict Sense]]<br />
 
[[Perfect Memento in Strict Sense]]<br />
 
[[The Grimoire of Marisa]]<br />
 
[[The Grimoire of Marisa]]<br />
[[Symposium of Post-mysticism]]<br /><br />
+
[[Symposium of Post-mysticism]]<br />
 +
[[Alternative Facts in Eastern Utopia]]<br /><br />
 
'''Tạp chí'''<br />
 
'''Tạp chí'''<br />
 
[[Strange Creators of Outer World]]<br /><br />
 
[[Strange Creators of Outer World]]<br /><br />
 
</div>
 
</div>
</td>
 
</tr>
 
</table>
 
 
</td>
 
</td>
 
</tr>
 
</tr>
Dòng 155: Dòng 163:
  
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
[[en:]][[de:]][[es:]][[fr:]][[it:]][[ko:]][[nl:]][[pl:]][[pt:]][[ru:]][[sv:]][[uk:]][[zh:]]
+
[[de:]][[en:]][[es:]][[fr:]][[it:]][[ko:]][[ms:]][[nl:]][[pl:]][[pt:]][[ru:]][[sv:]][[uk:]][[zh:]]
  
 
<div style="display: none">'''MediaWiki đã được cài đặt.'''
 
<div style="display: none">'''MediaWiki đã được cài đặt.'''

Phiên bản lúc 04:06, ngày 10 tháng 5 năm 2018

Chào mừng đến với Touhou wiki!
StickImageCirno.png

Touhou Project là một sê-ri game với dòng game chính là thể loại bắn danmaku màn hình dọc một người chơi được làm bởi Team Shanghai Alice, ngoài ra còn có các thể loại phái sinh khác mà tiêu biểu là các tựa game đối kháng (được làm với sự hợp tác của Twilight Frontier).
Touhou wiki bao gồm các trang về mọi khía cạnh của dòng Touhou chính thức. Chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến, đóng góp của người đọc. Luôn ghi nhớ về các chính sách, bản quyền và hướng dẫn chỉnh sửa trước khi bạn bắt tay vào thực hiện công việc của mình. Nếu muốn giúp đỡ chúng tôi, xin hãy bắt đầu bằng việc tạo tài khoản.

Tin tức
StickImageLily.png

Tin tức chính thức

  • 2019-02-19 Forbidden Scrollery Tankoubon 6 bản tiếng Anh được phát hành
  • 2018-12-13 Wild and Horned Hermit Chapter 48 released (Febri Vol. 52)
  • 2018-11-13 Forbidden Scrollery Tankoubon 5 bản tiếng Anh được phát hành
  • 2018-10-26 Visionary Fairies in Shrine Chương 12 được phát hành (Comp Ace số tháng 12 năm 2018)

Tin tức wiki

  • 2018-06-15 MediaWiki nâng cấp lên phiên bản 1.31.0.

Sự kiện sắp tới