Khác biệt giữa các bản “Touhou Wiki”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
n (Mamizou đã đổi Trang Chính thành Touhou Wiki (đã tắt đổi hướng))
(Không hiển thị 32 phiên bản của 2 người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
'''MediaWiki đã được cài đặt.'''
+
<table class="main_table">
 +
<tr>
 +
<td style="width: 75%">
 +
<div class="main_box main_content">
 +
<div class="text_box main_content_textbox" style="text-align: center">Chào mừng đến với Touhou wiki!
 +
</div>
 +
<div class="main_stick_image">[[File:StickImageCirno.png]]</div><br />
 +
[[Touhou Project]] là một sê-ri game với dòng game chính là thể loại bắn danmaku màn hình dọc một người chơi được làm bởi [[Team Shanghai Alice]], ngoài ra còn có các thể loại phái sinh khác mà tiêu biểu là các tựa game đối kháng (được làm với sự hợp tác của [[Twilight Frontier]]).<br />
 +
Touhou wiki bao gồm các trang về mọi khía cạnh của dòng Touhou chính thức. Chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến, đóng góp của người đọc. Luôn ghi nhớ về các chính sách, bản quyền và hướng dẫn chỉnh sửa trước khi bạn bắt tay vào thực hiện công việc của mình. Nếu muốn giúp đỡ chúng tôi, xin hãy bắt đầu bằng việc [https://vi.touhouwiki.net/wiki/Special:RequestAccount tạo tài khoản].
 +
</div>
 +
</td>
 +
<td rowspan="2" style="width: 25%; vertical-align: top">
 +
<div class="main_box main_news">
 +
<div class="text_box main_news_textbox">Tin tức
 +
</div>
 +
<div class="main_stick_image">[[File:StickImageLily.png]]</div>
 +
{{News}}
 +
</div>
 +
<div style="height: 4px"></div>
 +
<div class="main_box main_wiki">
 +
<div class="text_box main_wiki_textbox">Từ điển
 +
</div>
 +
<div style="border: 2px solid #15dd15; border-radius: 5px"></div>
 +
<div class="main_stick_image">[[File:StickImageDaiyousei.png]]</div>
 +
[[Nhân vật|Các nhân vật trong Touhou]]<br />
 +
[[Địa điểm|Các địa điểm trong Touhou]]<br />
 +
[[Chủng loài|Các chủng loài trong Touhou]]<br />
 +
[[Đồ vật|Các đồ vật trong Touhou]]<br />
 +
[[Thuật ngữ|Bảng tra cứu từ viết tắt và thuật ngữ]]
 +
</div>
 +
<div style="height: 4px; border-bottom: 2px solid black"></div>
 +
<div class="main_box main_other">
 +
<div class="text_box main_other_textbox">Khác
 +
</div>
 +
<div class="main_stick_image">[[File:StickImageClownpiece.png]]</div>
 +
[[Buying Stuff|Đặt mua]]<br />
 +
[[Game Tools and Modifications|Công cụ và mod]]<br />
 +
[[Running in Linux and Mac OS X|Hỗ trợ trên Linux và Mac OS X]]<br />
 +
[[Links|Các liên kết]]<br />
 +
<div class="text_box main_other_textbox">Các bài viết cần quan tâm
 +
</div>
 +
[[:Category:Summarize|Bài viết cần tóm tắt]]<br />
 +
[[Special:UncategorizedPages|Bài viết cần phân nhóm]]<br />
 +
[[:Category:Untranslated|Bài viết cần dịch]]<br />
 +
[[:Category:Genre_Needed|Album cần xác định thể loại]]<br />
 +
[[Special:WantedTemplates|Các template đang thiếu]]
 +
</div>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
<tr>
 +
<td>
 +
<div class="main_box_cat main_game">
 +
<div class="text_box main_game_textbox">Game
 +
</div>
 +
<div style="border: 2px solid #ff1a1a; border-radius: 5px"></div>
 +
<div class="main_stick_image">[[File:StickImageSunny.png]]</div>
 +
'''Dòng PC-98'''<br />
 +
[[File:Icon_th01.png|16px|link=Highly Responsive to Prayers]] [[Highly Responsive to Prayers|<small>'''TH01'''</small> Highly Responsive to Prayers]]<br />
 +
[[File:Icon_th02.png|16px|link=Story of Eastern Wonderland]] [[Story of Eastern Wonderland|<small>'''TH02'''</small> Story of Eastern Wonderland]]<br />
 +
[[File:Icon_th03.png|16px|link=Phantasmagoria of Dim.Dream]] [[Phantasmagoria of Dim.Dream|<small>'''TH03'''</small> Phantasmagoria of Dim.Dream]]<br />
 +
[[File:Icon_th04.png|16px|link=Lotus Land Story]] [[Lotus Land Story|<small>'''TH04'''</small> Lotus Land Story]]<br />
 +
[[File:Icon_th05.png|16px|link=Mystic Square]] [[Mystic Square|<small>'''TH05'''</small> Mystic Square]]<br /><br />
 +
'''Dòng Windows'''<br />
 +
[[File:Icon_th06.png|16px|link=Embodiment of Scarlet Devil]] [[Embodiment of Scarlet Devil|<small>'''TH06'''</small> Embodiment of Scarlet Devil]]<br />
 +
[[File:Icon_th07.png|16px|link=Perfect Cherry Blossom]] [[Perfect Cherry Blossom|<small>'''TH07'''</small> Perfect Cherry Blossom]]<br />
 +
[[File:Icon_th075.png|16px|link=Immaterial and Missing Power]] [[Immaterial and Missing Power|<small>'''TH07.5'''</small> Immaterial and Missing Power]]<br />
 +
[[File:Icon_th08.png|16px|link=Imperishable Night]] [[Imperishable Night|<small>'''TH08'''</small> Imperishable Night]]<br />
 +
[[File:Icon_th09.png|16px|link=Phantasmagoria of Flower View]] [[Phantasmagoria of Flower View|<small>'''TH09'''</small> Phantasmagoria of Flower View]]<br />
 +
[[File:Icon_th095.png|16px|link=Shoot the Bullet]] [[Shoot the Bullet|<small>'''TH09.5'''</small> Shoot the Bullet]]<br />
 +
[[File:Icon_th10.png|16px|link=Mountain of Faith]] [[Mountain of Faith|<small>'''TH10'''</small> Mountain of Faith]]<br />
 +
[[File:Icon_th105.png|16px|link=Scarlet Weather Rhapsody]] [[Scarlet Weather Rhapsody|<small>'''TH10.5'''</small> Scarlet Weather Rhapsody]]<br />
 +
[[File:Icon_th11.png|16px|link=Subterranean Animism]] [[Subterranean Animism|<small>'''TH11'''</small> Subterranean Animism]]<br />
 +
[[File:Icon_th12.png|16px|link=Undefined Fantastic Object]] [[Undefined Fantastic Object|<small>'''TH12'''</small> Undefined Fantastic Object]]<br />
 +
[[File:Icon_th123.png|16px|link=Touhou Hisoutensoku]] [[Touhou Hisoutensoku|<small>'''TH12.3'''</small> Touhou Hisoutensoku]]<br />
 +
[[File:Icon_th125.png|16px|link=Double Spoiler]] [[Double Spoiler|<small>'''TH12.5'''</small> Double Spoiler]]<br />
 +
[[File:Icon_th128.png|16px|link=Fairy Wars]] [[Fairy Wars|<small>'''TH12.8'''</small> Fairy Wars]]<br />
 +
[[File:Icon_th13.png|16px|link=Ten Desires]] [[Ten Desires|<small>'''TH13'''</small> Ten Desires]]<br />
 +
[[File:Icon th135.png|16px|link=Hopeless Masquerade]] [[Hopeless Masquerade|<small>'''TH13.5'''</small> Hopeless Masquerade]]<br />
 +
[[File:Icon th14.png|16px|link=Double Dealing Character]] [[Double Dealing Character|<small>'''TH14'''</small> Double Dealing Character]]<br />
 +
[[File:Icon th143.png|16px|link=Impossible Spell Card]] [[Impossible Spell Card|<small>'''TH14.3'''</small> Impossible Spell Card]]<br />
 +
[[File:Icon th145.png|16px||link=Urban Legend in Limbo]] [[Urban Legend in Limbo|<small>'''TH14.5'''</small> Urban Legend in Limbo]]<br />
 +
[[File:Icon th15.png|16px|link=Legacy of Lunatic Kingdom]] [[Legacy of Lunatic Kingdom|<small>'''TH15'''</small> Legacy of Lunatic Kingdom]]<br />
 +
[[File:Icon th155.png|16px|link=Antinomy of Common Flowers]] [[Antinomy of Common Flowers|<small>'''TH15.5'''</small> Antinomy of Common Flowers]]<br />
 +
[[File:Icon th16.png|16px|link=Hidden Star in Four Seasons]] [[Hidden Star in Four Seasons|<small>'''TH16'''</small> Hidden Star in Four Seasons]]
 +
<br /><br /><br />
 +
'''Các game khác'''<br />
 +
[[Gold Rush]]<br />
 +
</div>
 +
<div class="main_box_cat main_music">
 +
<div class="text_box main_music_textbox">CD nhạc
 +
</div>
 +
<div style="border: 2px solid #df9f00; border-radius: 5px"></div>
 +
<div class="main_stick_image">[[File:StickImageLuna.png]]</div>
 +
'''CD sưu tập nhạc của ZUN'''<br />
 +
[[Dolls in Pseudo Paradise]]<br />
 +
[[Ghostly Field Club]]<br />
 +
[[Changeability of Strange Dream]]<br />
 +
[[Retrospective 53 minutes]]<br />
 +
[[Magical Astronomy]]<br />
 +
[[Unknown Flower, Mesmerizing Journey]]<br />
 +
[[Trojan Green Asteroid]]<br />
 +
[[Neo-traditionalism of Japan]]<br />
 +
[[Dr. Latency's Freak Report]]<br />
 +
[[Dateless Bar "Old Adam"]]<br /><br />
 +
'''Akyu's Untouched Score'''<br />
 +
[[Akyu's Untouched Score vol.1|Volume 1]] (TH04)<br />
 +
[[Akyu's Untouched Score vol.2|Volume 2]] (TH05)<br />
 +
[[Akyu's Untouched Score vol.3|Volume 3]] (TH02)<br />
 +
[[Akyu's Untouched Score vol.4|Volume 4]] (TH03)<br />
 +
[[Akyu's Untouched Score vol.5|Volume 5]] (TH01)<br /><br />
 +
'''OST của game đối kháng'''<br />
 +
[[Immaterial and Missing Power OST|OST của Immaterial and Missing Power]]<br />
 +
[[Scarlet Weather Rhapsody OST|OST của Scarlet Weather Rhapsody]]<br />
 +
[[Touhou Hisoutensoku OST|OST của Touhou Hisoutensoku]]<br />
 +
[[Hopeless Masquerade OST|OST của Hopeless Masquerade]]<br />
 +
[[Urban Legend in Limbo OST|OST của Urban Legend in Limbo]]<br />
 +
[[Urban Legend in Limbo OST (PS4)|OST của Urban Legend in Limbo (PS4)]]<br />
 +
[[Antinomy of Common Flowers OST|OST của Antinomy of Common Flowers]]<br /><br />
 +
'''CD nhạc đính kèm'''<br />
 +
[[Bohemian Archive in Japanese Red (CD)|CD của Bohemian Archive in Japanese Red]]<br />
 +
[[Seasonal Dream Vision (CD)|CD của Seasonal Dream Vision]]<br />
 +
[[Perfect Memento in Strict Sense (CD)|CD của Perfect Memento]]<br />
 +
[[Grimoire of Marisa (CD)|CD của Grimoire of Marisa]]<br />
 +
[[Silent Sinner in Blue (CD)|CD của Silent Sinner in Blue]]<br />
 +
[[Eastern and Little Nature Deity (CD)|CD của Eastern Deity]]<br />
 +
CD của Strange and Bright Nature Deity: [[Strange and Bright Nature Deity 1 (CD)|CD 1]]/[[Strange and Bright Nature Deity 2 (CD)|CD 2]]/[[Strange and Bright Nature Deity 3 (CD)|CD 3]]<br />
 +
CD của Oriental Sacred Place: [[Oriental Sacred Place 1 (CD)|CD 1]]/[[Oriental Sacred Place 2 (CD)|CD 2]]/[[Oriental Sacred Place 3 (CD)|CD 3]]<br />
 +
[[Forbidden Scrollery (CD)|CD của Forbidden Scrollery]]<br />
 +
</div>
 +
<div class="main_box_cat main_print">
 +
<div class="text_box main_print_textbox">Ấn phẩm
 +
</div>
 +
<div style="border: 2px solid #1a1aff; border-radius: 5px"></div>
 +
<div class="main_stick_image">[[File:StickImageStar.png]]</div>
 +
'''Touhou Kourindou'''<br />
 +
[[Curiosities of Lotus Asia]]<br /><br />
 +
'''Touhou Bougetsushou'''<br />
 +
[[Silent Sinner in Blue]]<br />
 +
[[Cage in Lunatic Runagate]]<br />
 +
[[Inaba of the Moon and Inaba of the Earth]]<br /><br />
 +
'''Touhou Sangetsusei'''<br />
 +
[[Eastern and Little Nature Deity]]<br />
 +
[[Strange and Bright Nature Deity]]<br />
 +
[[Oriental Sacred Place]]<br />
 +
[[Visionary Fairies in Shrine]]<br /><br />
 +
'''Touhou Ibarakasen'''<br />
 +
[[Wild and Horned Hermit]]<br /><br />
 +
'''Touhou Suzunaan'''<br />
 +
[[Forbidden Scrollery]]<br /><br />
 +
'''Các Artbook'''<br />
 +
[[Bohemian Archive in Japanese Red]]<br />
 +
[[Seasonal Dream Vision]]<br />
 +
[[Perfect Memento in Strict Sense]]<br />
 +
[[The Grimoire of Marisa]]<br />
 +
[[Symposium of Post-mysticism]]<br />
 +
[[Alternative Facts in Eastern Utopia]]<br /><br />
 +
'''Tạp chí'''<br />
 +
[[Strange Creators of Outer World]]<br /><br />
 +
</div>
 +
</td>
 +
</tr>
 +
</table>
 +
 
 +
__NOTOC__
 +
[[de:]][[en:]][[es:]][[fr:]][[it:]][[ko:]][[ms:]][[nl:]][[pl:]][[pt:]][[ru:]][[sv:]][[uk:]][[zh:]]
 +
 
 +
<div style="display: none">'''MediaWiki đã được cài đặt.'''
  
 
Xin đọc [//meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents Hướng dẫn sử dụng] để biết thêm thông tin về cách sử dụng phần mềm wiki.
 
Xin đọc [//meta.wikimedia.org/wiki/Help:Contents Hướng dẫn sử dụng] để biết thêm thông tin về cách sử dụng phần mềm wiki.
Dòng 9: Dòng 175:
 
* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce Danh sách gửi thư về việc phát hành MediaWiki]
 
* [https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/mediawiki-announce Danh sách gửi thư về việc phát hành MediaWiki]
 
* [//www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam Tìm hiểu cách chống spam tại wiki của bạn]
 
* [//www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam Tìm hiểu cách chống spam tại wiki của bạn]
 +
</div>

Phiên bản lúc 04:06, ngày 10 tháng 5 năm 2018

Chào mừng đến với Touhou wiki!
StickImageCirno.png

Touhou Project là một sê-ri game với dòng game chính là thể loại bắn danmaku màn hình dọc một người chơi được làm bởi Team Shanghai Alice, ngoài ra còn có các thể loại phái sinh khác mà tiêu biểu là các tựa game đối kháng (được làm với sự hợp tác của Twilight Frontier).
Touhou wiki bao gồm các trang về mọi khía cạnh của dòng Touhou chính thức. Chúng tôi hoan nghênh mọi ý kiến, đóng góp của người đọc. Luôn ghi nhớ về các chính sách, bản quyền và hướng dẫn chỉnh sửa trước khi bạn bắt tay vào thực hiện công việc của mình. Nếu muốn giúp đỡ chúng tôi, xin hãy bắt đầu bằng việc tạo tài khoản.

Tin tức
StickImageLily.png

Tin tức chính thức

  • 2019-02-19 Forbidden Scrollery Tankoubon 6 bản tiếng Anh được phát hành
  • 2018-12-13 Wild and Horned Hermit Chapter 48 released (Febri Vol. 52)
  • 2018-11-13 Forbidden Scrollery Tankoubon 5 bản tiếng Anh được phát hành
  • 2018-10-26 Visionary Fairies in Shrine Chương 12 được phát hành (Comp Ace số tháng 12 năm 2018)

Tin tức wiki

  • 2018-06-15 MediaWiki nâng cấp lên phiên bản 1.31.0.

Sự kiện sắp tới