Lịch sử sửa đổi của “Touhou Wiki”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

ngày 11 tháng 2 năm 2024

ngày 20 tháng 9 năm 2023

ngày 27 tháng 8 năm 2022

ngày 25 tháng 4 năm 2021

ngày 26 tháng 11 năm 2020

ngày 22 tháng 12 năm 2019

ngày 18 tháng 12 năm 2019

ngày 3 tháng 7 năm 2019

ngày 10 tháng 3 năm 2019

ngày 13 tháng 2 năm 2019

ngày 1 tháng 1 năm 2019

ngày 31 tháng 12 năm 2018

ngày 30 tháng 8 năm 2018

ngày 26 tháng 8 năm 2018

ngày 14 tháng 8 năm 2018

ngày 10 tháng 8 năm 2018

ngày 30 tháng 7 năm 2018

ngày 10 tháng 5 năm 2018

ngày 8 tháng 5 năm 2018

ngày 20 tháng 4 năm 2017

ngày 2 tháng 3 năm 2017

ngày 11 tháng 2 năm 2017

ngày 14 tháng 1 năm 2017

ngày 30 tháng 9 năm 2016

ngày 21 tháng 9 năm 2016

ngày 20 tháng 9 năm 2016

ngày 11 tháng 8 năm 2016

ngày 22 tháng 7 năm 2016

ngày 20 tháng 7 năm 2016

ngày 18 tháng 7 năm 2016

ngày 17 tháng 7 năm 2016

(mới nhất | cũ nhất) Xem (50 mới hơn | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).