Khác biệt giữa các bản “Touhou Hisoutensoku/Lối chơi”

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
(Tạo trang mới với nội dung “Thời tiết: Trời trong - Không hiệu ứng Trời nắng - Bay lượn giữa trời cao - Reimu Mưa phùn - Spell card là sức mạnh! - Marisa…”)
 
 
Dòng 1: Dòng 1:
Thời tiết:
+
Thời tiết: <br />
Trời trong - Không hiệu ứng
+
Trời trong - Không hiệu ứng <br />
Trời nắng - Bay lượn giữa trời cao - Reimu
+
Trời nắng - Bay lượn giữa trời cao - Reimu <br />
Mưa phùn - Spell card là sức mạnh! - Marisa
+
Mưa phùn - Spell card là sức mạnh! - Marisa <br />
Trời mây - Sử dụng spell dễ dàng - Sakuya
+
Trời mây - Sử dụng spell dễ dàng - Sakuya <br />
Trời xanh - Liên kích sắc bén hơn - Youmu
+
Trời xanh - Liên kích sắc bén hơn - Youmu <br />
Mưa đá - Đòn đánh linh lực mạnh mẽ - Alice
+
Mưa đá - Đòn đánh linh lực mạnh mẽ - Alice <br />
Sương hoa - Đòn đánh thể lực trở nên vô hiệu - Patchouli
+
Sương hoa - Đòn đánh thể lực trở nên vô hiệu - Patchouli <br />
Sương mù - Trở thành hấp huyết quỷ - Remilia
+
Sương mù - Trở thành hấp huyết quỷ - Remilia <br />
Tuyết rơi - Trở thành ma - Yuyuko
+
Tuyết rơi - Trở thành ma - Yuyuko <br />
Mưa bóng mây - Thủ thế bất thường - Yukari
+
Mưa bóng mây - Thủ thế bất thường - Yukari <br />
Mưa rào - Tuyệt kĩ bộc phát - Suika
+
Mưa rào - Tuyệt kĩ bộc phát - Suika <br />
Mưa bão - Không chiến trở nên hữu hiệu - Aya
+
Mưa bão - Không chiến trở nên hữu hiệu - Aya <br />
Sương núi - Thẻ bài trở nên vô hình - Reisen
+
Sương núi - Thẻ bài trở nên vô hình - Reisen <br />
Sương sông - Khoảng cách bất thường - Komachi
+
Sương sông - Khoảng cách bất thường - Komachi <br />
Gió nhẹ - Phục hồi thương tật - Sanae
+
Gió nhẹ - Phục hồi thương tật - Sanae <br />
Sương giá - Ngủ gật là chết thật - Cirno
+
Sương giá - Ngủ gật là chết thật - Cirno <br />
Bão cát - Phản công - Meiling
+
Bão cát - Phản công - Meiling <br />
Đổ lửa - Thiêu rụi thế gian - Utsuho
+
Đổ lửa - Thiêu rụi thế gian - Utsuho <br />
Mùa mưa - Nảy bật khỏi mặt đất - Suwako
+
Mùa mưa - Nảy bật khỏi mặt đất - Suwako <br />
Bão tố - Chiến đấu điên cuồng - Iku
+
Bão tố - Chiến đấu điên cuồng - Iku <br />
Cực quang - Mọi thứ đều có thể xảy ra - Tenshi
+
Cực quang - Mọi thứ đều có thể xảy ra - Tenshi <br />
 
Phi Tưởng Thiên - Tenshi (chỉ xuất hiện trong cốt truyện Touhou 10.5)
 
Phi Tưởng Thiên - Tenshi (chỉ xuất hiện trong cốt truyện Touhou 10.5)

Bản hiện tại lúc 15:11, ngày 11 tháng 9 năm 2019

Thời tiết:
Trời trong - Không hiệu ứng
Trời nắng - Bay lượn giữa trời cao - Reimu
Mưa phùn - Spell card là sức mạnh! - Marisa
Trời mây - Sử dụng spell dễ dàng - Sakuya
Trời xanh - Liên kích sắc bén hơn - Youmu
Mưa đá - Đòn đánh linh lực mạnh mẽ - Alice
Sương hoa - Đòn đánh thể lực trở nên vô hiệu - Patchouli
Sương mù - Trở thành hấp huyết quỷ - Remilia
Tuyết rơi - Trở thành ma - Yuyuko
Mưa bóng mây - Thủ thế bất thường - Yukari
Mưa rào - Tuyệt kĩ bộc phát - Suika
Mưa bão - Không chiến trở nên hữu hiệu - Aya
Sương núi - Thẻ bài trở nên vô hình - Reisen
Sương sông - Khoảng cách bất thường - Komachi
Gió nhẹ - Phục hồi thương tật - Sanae
Sương giá - Ngủ gật là chết thật - Cirno
Bão cát - Phản công - Meiling
Đổ lửa - Thiêu rụi thế gian - Utsuho
Mùa mưa - Nảy bật khỏi mặt đất - Suwako
Bão tố - Chiến đấu điên cuồng - Iku
Cực quang - Mọi thứ đều có thể xảy ra - Tenshi
Phi Tưởng Thiên - Tenshi (chỉ xuất hiện trong cốt truyện Touhou 10.5)