Lịch sử sửa đổi của “Touhou Hisoutensoku”

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chọn so sánh: Đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn Enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

ngày 27 tháng 10 năm 2023

ngày 23 tháng 11 năm 2017

ngày 6 tháng 3 năm 2017

ngày 3 tháng 8 năm 2016

ngày 19 tháng 7 năm 2016

ngày 18 tháng 7 năm 2016