Touhou Bougetsushou/Thông tin cá nhân

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 07:27, ngày 8 tháng 9 năm 2019 của Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Lauqerm đã đổi Touhou Bougetsushou/Thông tin cá nhân thành Touhou Bougetsushou/Giới thiệu nhân vật)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)

Trang đổi hướng
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm