Thể loại:Thông tin cá nhân

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 10:46, ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “Nhóm này chứa bài viết về các thông tin cá nhân được lấy từ các tệp đính kèm trong các bản game chính thức, hoặc đăng…”)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm