Thể loại:Thông tin cá nhân

Nhóm này chứa bài viết về các thông tin cá nhân được lấy từ các tệp đính kèm trong các bản game chính thức, hoặc đăng tải trên trang web của các nhà phát triển game chính thức của Touhou Project.