Thể loại:Chủng loài

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 04:01, ngày 4 tháng 3 năm 2022 của Usirot (thảo luận | đóng góp)
(khác) ← Phiên bản cũ | Phiên bản mới nhất (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Sinh vật

Tồn tại tinh thần

Khác