Thảo luận Thành viên:Lauqerm

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 12:52, ngày 30 tháng 9 năm 2016 của KyoriAsh (Thảo luận | đóng góp) (Translation into Viet needed)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Translation needed[sửa]

Hi Lauqerm, some wording in this page needs to localize, can you help to do that? Thanks in advance. - KyoriAsh (thảo luận) 12:52, ngày 30 tháng 9 năm 2016 (UTC)