Thảo luận Thành viên:KyoriAsh

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 15:51, ngày 30 tháng 9 năm 2016 của KyoriAsh (Thảo luận | đóng góp) (Translation done)
(khác) ← Phiên bản cũ | xem phiên bản hiện hành (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Translation done[sửa]

The translation is done, you can check it then tell me whether I'm doing it right. Lauqerm (thảo luận) 14:34, ngày 30 tháng 9 năm 2016 (UTC)

Yeah you're doing right, thanks - KyoriAsh (thảo luận) 15:51, ngày 30 tháng 9 năm 2016 (UTC)