Thảo luận Thành viên:KyoriAsh

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 14:34, ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Lauqerm (thảo luận | đóng góp)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Translation done

The translation is done, you can check it then tell me whether I'm doing it right. Lauqerm (thảo luận) 14:34, ngày 30 tháng 9 năm 2016 (UTC)