Thảo luận Thành viên:KyoriAsh

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
Phiên bản vào lúc 14:34, ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Đề mục mới: Translation done)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Translation done[sửa]

The translation is done, you can check it then tell me whether I'm doing it right.