Thông tin cá nhân/Touhou Bougetsushou

Từ Touhou Wiki - Việt Nam
< Thông tin cá nhân
Phiên bản vào lúc 05:38, ngày 9 tháng 7 năm 2017 của Lauqerm (Thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “Tập hợp thông tin cá nhân của các nhân vật trong Silent Sinner in Blue, được lấy từ trang http://www.ichijinsha.co.jp/special/toh…”)
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tập hợp thông tin cá nhân của các nhân vật trong Silent Sinner in Blue, được lấy từ trang http://www.ichijinsha.co.jp/special/toho/character/index.html.